Одеська національна академія харчових технологій

Відділення

Відділення комп'ютерних систем

Відділення комп’ютерних систем ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» готує фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за наступними напрямками та освітніми програмами:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

(фахова передвища освіта)

Галузь знань: 12 – «Інформаційні технології»
Спеціальність: 121 – «Інженерія програмного забезпечення»
Освітня програма: «Розробка програмного забезпечення»Галузь знань: 12 – «Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 – «Комп’ютерна інженерія»
Освітні програми:

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

«Комп’ютерна графіка і Web-дизайн»

«Безпека комп’ютерних систем і мереж»
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

(базова вища освіта)

Галузь знань: 12 – «Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 – «Комп’ютерна інженерія»
Освітня програма: «Комп’ютерна інженерія»Завідує відділенням викладачка комп’ютерних систем вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук, Скорнякова Олена Володимирівна.


Зав. відділенням Скорнякова Олена Володимирівна

На відділенні навчається 18 навчальних груп денної форми навчання, загальний контингент студентів відділення станом на січень 2024 року складає близько 500 осіб.

Відділення приймає здобувачів освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (фахова передвища освіта):

на І курс (на місця державного замовлення та за умовами контракту) – на основі базової загальної середньої освіти (термін навчання – 3 роки і 10 місяців), вступ за результатами іспитів;

на ІІ курс (за умовами контракту) – на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 2 роки і 10 місяців), вступ на основі сертифікатів ЗНО та/або за результатами іспитів;

на ІІІ курс (за умовами контракту) – на основі повної професійної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня робітника (термін навчання – 1 рік і 10 місяців), вступ на основі свідоцтва про здобуття фахової профільної освітньої підготовки, диплому кваліфікованого робітника, сертифікатів ЗНО та/або за результатами іспитів.

Випускники відділення за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»), які мають відповідні сертифікати ЗНО та успішно склали фахове вступне випробування, можуть продовжити навчання в коледжі, Одеському національному технологічному університеті (вступ на ІІІ курс) або іншому ЗВО України (вступ на ІІ або ІІІ курс) для здобуття освітнього рівня «бакалавр» (базова вища освіта), як на контрактній основі (ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ», Одеський національний технологічний університет, інший ЗВО України), так і на місцях державного замовлення (Одеський національний технологічний університет, інший ЗВО України).

Відділення приймає здобувачів освіти для здобуття освітнього рівня «бакалавр» (базова вища освіта) за умовами контракту на базі освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (термін навчання – 1 рік і 10 місяців), вступ на основі відповідних сертифікатів ЗНО та фахового вступного випробування.

Випускники відділення за освітнім рівнем «бакалавр», які успішно склали ЄВІ (єдиний вступний іспит) з англійської мови та фахове вступне випробування, можуть продовжити навчання в Одеському національному технологічному університеті або іншому ЗВО України для здобуття освітнього рівня «магістр» (повна вища освіта), як на контрактній основі, так і на місцях державного замовлення.

Основні навчальні дисципліни спеціальності здобувачі освіти вивчають на цикловій (предметній) комісії комп’ютерних технологій і програмної інженерії (для ОПС «фаховий молодший бакалавр») та на кафедрі комп’ютерної інженерії (для ОР «бакалавр»), які мають відповідний кадровий склад педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Для підготовки конкурентоспроможного та всебічно розвиненого випускника, вивчення технічних навчальних дисциплін доповнюється навчальними дисциплінами математичного, природньо-наукового, гуманітарного та соціально-економічного напрямку.

На І та ІІ курсі здобувачі освіти вивчають навчальні дисципліни програми загальноосвітньої підготовки разом з базовими спеціальними дисциплінами та проходять навчальну практику. Навчання на ІІ курсі закінчується державною підсумковою атестацією у формі ЗНО і (в разі успішного проходження ДПА) отриманням свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

На ІІІ і IV курсі здобувачі освіти зосереджуються на вивченні спеціальних дисциплін згідно обраній освітній програмі, складають іспити, виконують курсові роботи та проекти, проходять тривале практичне навчання (навчальну практику в коледжі і виробничу − на провідних підприємствах м. Одеси та Одеської області).

Завершується навчання виконанням та захистом дипломного проекту (ОПС «фаховий молодший бакалавр») / кваліфікаційної випускної роботи (ОР «бакалавр»), після чого випускники відділення отримують дипломи про здобуття відповідного освітньо-професійного ступеня або освітнього рівня.
ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ВІДДІЛЕННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

(фахова передвища освіта)

спеціальність 123 – «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»


Студенти під час навчання

Освітня програма «ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ» готує студентів до роботи в галузях, які пов’язані з:

 • проектуванням комп’ютерних систем і мереж
 • налаштуванням та відладкою комп’ютерних систем і мереж
 • технічним обслуговуванням комп’ютерних систем і мереж
 • програмуванням та підтримкою програмного забезпечення

Типовими задачами фахівця з комп’ютерної техніки є:

 • робота на персональному комп’ютері зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача
 • робота з Інтернет-ресурсами
 • обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем
 • створення, обслуговування та ремонт комп’ютерних мереж; робота з ресурсами глобальних мереж
 • обслуговування, тестування та ремонт комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв (пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків)
 • вибір комп’ютерних засобів отримання, зберігання та обробки інформації, в залежності від обраної задачі
 • підготовка до роботи обладнання та периферійних пристроїв

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», вивчають:

 • структуру, принципи роботи комп'ютерів та периферійного обладнання
 • побудову, проектування та обслуговування комп'ютерних мереж
 • сучасні засоби передачі та обробки інформації
 • методи ремонту, налагодження та обслуговування комп'ютерних систем
 • типові мови програмування
 • офісне та прикладне програмне забезпечення
 • основи роботи із базами даних
 • основи комп’ютерної графіки та Web-технологій
 • засоби автоматизованого проектування комп’ютерних систем
 • основи системного програмування та програмного забезпечення
 • техніко-економічні аспекти спеціальності

Фаховий молодший бакалавр з обслуговування комп’ютерних систем і мереж підготовлений до професійної діяльності на підприємствах, які займаються:

 • видавничою справою
 • поліграфічною діяльністю
 • виробництвом електричного чи електронного обладнання
 • технічним обслуговуванням і ремонтом комп'ютерної техніки
 • діяльністю у сфері інформатизації

Випускники, які підготовлені за освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», можуть працювати:

 • у обчислювальних та сервісних центрах
 • компаніях та фірмах, які виробляють, обслуговують чи використовують комп’ютерну техніку, надають консультаційні послуги щодо типу і конфігурації комп'ютерних засобів, а також пов'язаного із ним програмного забезпечення, та (або) мають великий парк комп’ютерної техніки

Випускники, які підготовлені за освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», можуть обіймати наступні посади:

 • оператор комп’ютерного набору
 • системний адміністратор
 • майстер з ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки
 • майстер зі створення та адміністрування комп’ютерних мереж
 • майстер з обслуговування касових терміналів
 • продавець-консультант комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення та оргтехніки
 • секретар керівника IT-відділу та ін.Студент під час навчання

Освітня програма «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА І WEB-ДИЗАЙН» надає здобувачам освіти знання побудови та техніко-експлуатаційних характеристик сучасних комп’ютерних систем та мереж; готує їх до професійного володіння програмно-апаратними засобами комп’ютерної графіки; засобами проектування, розробки та оформлення веб-сайтів; основами web-програмування та роботи з базами даних в мережі Інтернет; готує випускників до роботи в галузях, які пов’язані з:

 • інженерними та науковими дисциплінами
 • медициною
 • архітектурою
 • картографією
 • поліграфією, верстальною та видавничою справою
 • рекламною діяльністю
 • телебаченням
 • індустрією розваг (фільми, анімація, комп’ютерні ігри)
 • комп'ютерним моделюванням
 • промисловим дизайном
 • графічним дизайном
 • дизайном інтер’єрів та екстер’єрів
 • web-дизайном
 • дизайном комп’ютерних ігор (гейм-дизайном)
 • рекламним дизайном

Фахівець з комп’ютерної графіки і Web-дизайну може бути працевлаштований на телебаченні, у анімаційних та відеостудіях, конструкторських бюро та проектних відділах, у фірмах та підприємствах, які займаються:

 • проектуванням і моделюванням у різних галузях
 • рекламною, видавничою і поліграфічною діяльністю
 • розробкою інтерфейсів програмного забезпечення
 • розробкою комп'ютерних ігор
 • розробкою веб-сайтів різної спрямованості
 • розробкою інтернет-магазинів

Випускники, які підготовлені за освітньою програмою «Комп’ютерна графіка і Web-дизайн», можуть обіймати наступні посади:

 • фахівець з комп’ютерної графіки
 • фахівець з обчислювальної техніки
 • фахівець-дизайнер
 • фахівець з інформаційних технологій
 • адміністратор Інтернет–технологій та ін.клипарт

Освітня програма «БЕЗПЕКА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ» готує фахівця до вирішення сукупності проблем у галузі телекомунікацій та інформатики, пов'язаних з оцінкою і контролюванням ризиків, що виникають при користуванні комп'ютерами та комп'ютерними мережами і розглядуваних з точки зору конфіденційності, цілісності і доступності.


Випускники, що навчалися за освітньою програмою «Безпека комп’ютерних систем і мереж» володіють наступними знаннями та можуть використовувати:

 • систему організації служби інформаційної безпеки в закладах різної інфраструктури та систему управління доступом до роботи з інформаційними системами
 • програмне забезпечення інформаційних систем i мереж та їх компонентів для забезпечення їх належного функціонування
 • універсальні та спеціалізовані сервери та комп’ютерні системи, мережне та телекомунікаційне обладнання для захисту від несанкціонованого доступу на усіх рівнях
 • засоби та технології інженерно-технічного захисту інформаційних систем і мереж на організаційно-адміністративному рівні
 • засоби та технології криптографічного захисту інформації
 • інформаційні системи різного призначення, засоби протоколювання, моніторингу та діагностики роботи складових систем і мереж

Випускники, що навчалися за освітньою програмою «Безпека комп’ютерних систем і мереж», можуть працювати у наступних напрямках і сферах:

 • службах інформаційної та кібербезпеки державних та недержавних установ та підприємств (зокрема у кіберполіції, банківській сфері та ін.)
 • обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту
 • інформаційних технологій та інформаційних послуг
 • науково-дослідних та освітніх закладах

Випускники, що навчалися за освітньою програмою «Безпека комп’ютерних систем і мереж», можуть обіймати наступні посади:

 • фахівець з організації захисту інформації
 • інженер з експлуатації засобів захисту інформації
 • інспектор з організації захисту секретної інформації
 • фахівець з режиму секретності
 • проектувальник систем захисту інформації
 • системний адміністратор
 • аналітик комп’ютерних систем
 • аналітик з захисту інформації
 • менеджер з безпеки підприємстваспеціальність 121 – «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»


клипарт

Освітня програма «РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» готує студентів до:

 • професійного володіння мовами програмування для тестування і розробки програм
 • глибокого знання побудови та техніко-експлуатаційних характеристик сучасних комп’ютерних систем та мереж
 • використання отриманих знань на підприємствах та установах, що займаються розробкою і тестуванням програмного забезпечення, у банківських структурах, державних підприємствах та навчальних закладах тощо.

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Розробка програмного забезпечення», вивчають:

 • фундаментальні розділи математики у обсязі, достатньому для використання у процесі розв’язання професійних задач
 • фундаментальні структури даних та алгоритми обробки інформації, які застосовуються в комп’ютерних системах
 • архітектуру комп’ютерних систем і мереж
 • основні мови програмування
 • сучасні технології проектування та розробки програмного забезпечення
 • основні принципи організації баз даних та ін.

Під час навчання за освітньою програмою «Розробка програмного забезпечення» здобувачі освіти набувають таких професійних компетенцій:

 • здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення
 • сучасні уявлення про основи програмної інженерії та вимоги до програмного забезпечення
 • здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів
 • сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, а також методи його проектування
 • володіння основами методів та технологій візуального та консольного програмування з використанням Інтернет-технологій та засобів розробки баз даних
 • здатність розв'язувати професійні задачі в різних промислових галузях шляхом створення відповідних програмних продуктів
 • здатність використовувати можливості апаратного забезпечення комп’ютерних систем, а також системного та прикладного програмного забезпечення.

Випускники, які підготовлені за освітньою програмою «Розробка програмного забезпечення», можуть працювати:

 • на підприємствах, організаціях та установах різного профілю та різної форми власності, діяльність яких пов’язана із розробкою, обслуговуванням і тестуванням програмного забезпечення
 • сфері пенсійного забезпечення та соціального захисту, центрах зайнятості та державних адміністраціях тощо

Випускники, які підготовлені за освітньою програмою «Розробка програмного забезпечення», можуть обіймати наступні посади:

 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • аналітик – системний програміст
 • технік із системного адміністрування
 • фахівець з інформаційних технологій
 • адміністратор Інтернет–технологій
 • розробник – адміністратор баз даних та ін.ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

(базова вища освіта)

спеціальність 123 – «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»


Студент під час здачі дипломного проекту

Випускники, які навчалися за освітньою програмою «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ», отримують перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та професійні знання:

 • з розробки, експлуатаційного обслуговування, ремонту та модернізації системних програмних і технічних засобів ІТ, їх локально-мережевих реалізацій в офісах, установах, організаціях та на підприємствах

Бакалавр з комп’ютерної інженерії:

 • бере участь у роботах зі створення, інсталяції та експлуатації системного програмного забезпечення і технічних засобів комп'ютерних систем, комплексів та мереж загального і цільового призначення
 • може займати керівні посади на фірмах, підприємствах та установах, діяльність яких пов’язана з комп’ютерною технікою

Відділення енергетичних систем

Відділення енергетичних систем ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» готує фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за наступними напрямками та освітніми програмами:


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

(фахова передвища освіта)


Галузь знань: 14 – «Електричне інженерія»
Спеціальність: 142 – «Енергетичне машинобудування»
Освітня програма: «Монтаж та обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря»
Освітня програма: «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

(базова вища освіта)


Галузь знань: 14 – «Електричне інженерія»
Спеціальність: 142 – «Енергетичне машинобудування»
Освітня програма: «Систем кондиціювання і вентиляції повітря»Зав. відділенням Бригадир Людмила Григорівна

Завідувач відділення енергетичних систем, викладач вищої категорії циклової комісії спецдисциплін холодильного циклу, Бригадир Людмила Григорівна.

На відділенні навчається 10 навчальних груп денної та 2 групи заочної форми навчання, загальний контингент студентів відділення станом на січень 2021 року складає близько 248 осіб.

Відділення приймає здобувачів освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (фахова передвища освіта):

на І курс (на місця державного замовлення та за умовами контракту) – на основі базової загальної середньої освіти (термін навчання – 3 роки і 10 місяців), вступ за результатами іспитів;

на ІІ курс (за умовами контракту) – на основі повної загальної середньої освіти (термін навчання – 2 роки і 10 місяців), вступ на основі сертифікатів ЗНО та/або за результатами іспитів;

на ІІІ курс (за умовами контракту) – на основі повної професійної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня робітника (термін навчання – 1 рік і 10 місяців), вступ на основі свідоцтва про здобуття фахової профільної освітньої підготовки, диплому кваліфікованого робітника, сертифікатів ЗНО та/або за результатами іспитів.

Випускники відділення за освітньо-професійним ступенем «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»), які мають відповідні сертифікати ЗНО та успішно склали фахове вступне випробування, можуть продовжити навчання в коледжі або в Одеському національному технологічному університеті (вступ на ІІІ курс) або іншому ЗВО України (вступ на ІІ або ІІІ курс).

Відділення приймає здобувачів освіти для здобуття освітнього рівня «БАКАЛАВР» (базова вища освіта) за умовами контракту на базі освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (термін навчання – 1 рік і 10 місяців), вступ на основі відповідних сертифікатів ЗНО та фахового вступного випробування.

Випускники відділення за освітнім рівнем «бакалавр», які успішно склали ЄВІ (єдиний вступний іспит) з англійської мови та фахове вступне випробування, можуть продовжити навчання в Одеському національному технологічному університеті або іншому ЗВО України для здобуття освітнього рівня «магістр» (повна вища освіта), як на контрактній основі, так і на місцях державного замовлення.

Основні навчальні дисципліни спеціальності здобувачі освіти вивчають на цикловій (предметній) комісії спецдисциплін холодильного циклу (для ОПС «фаховий молодший бакалавр») та на кафедрі енергетичного машинобудування (для ОР «бакалавр»), які мають відповідний кадровий склад педагогічних та науково-педагогічних працівників.


Ознайомитись з освітньо-професійною програмою "Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок" за посиланням

Ознайомитись з освітньо-професійною програмою "Монтаж і обслуговування систем кондиціювання та вентиляцію повітря" за посиланням

Ознайомитись з освітньо-професійною програмою за кваліфікацією "Бакалавр" - "Системи кондиціювання і вентиляції повітря" за посиланням


Для підготовки конкурентоспроможного та всебічно розвиненого випускника, вивчення технічних навчальних дисциплін доповнюється навчальними дисциплінами математичного, природньо-наукового, гуманітарного та соціально-економічного напрямку

На І та ІІ курсі здобувачі освіти вивчають навчальні дисципліни програми загальноосвітньої підготовки разом з базовими спеціальними дисциплінами та проходять навчальну практику. Навчання на ІІ курсі закінчується державною підсумковою атестацією у формі ЗНО і отриманням свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.

На ІІІ і IV курсі здобувачі освіти зосереджуються на вивченні спеціальних дисциплін згідно обраній освітній програмі, складають іспити, виконують курсові роботи та проекти, проходять тривале практичне навчання (навчальну практику в коледжі і виробничу − на провідних підприємствах м. Одеси та Одеської області).

Завершується навчання виконанням та захистом дипломного проекту (ОПС «фаховий молодший бакалавр») / кваліфікаційної випускної роботи (ОР «бакалавр»), після чого випускники відділення отримують дипломи про здобуття відповідного освітньо-професійного ступеня або освітнього рівня.
ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ВІДДІЛЕННЯ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

(фахова передвища освіта)


спеціальність 142 – «Енергетичне машинобудування»


Освітня програма «Монтаж та обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря» надає здобувачам освіти знання в різних галузях господарства, які пов’язані з проектуванням, тестуванням, експлуатацією, монтажем, налагоджуванням та ремонтом систем кондиціювання і вентиляції повітря. Формує особистості фахівця здатного ставити і розв’язувати завдання, що забезпечують підвищення умов праці та якість послуг для населення.


Типовими задачами фахівця з техніки кондиціювання і вентиляції повітря є:

- обслуговування системи кондиціювання і вентиляції повітря;

- ремонт систем кондиціювання і вентиляції повітря;

- обслуговування, тестування та ремонт кондиціонерів;

- вибір холодоагенту, зберігання та обробки інформації, в залежності від обраної задачі;

- підготовка до роботи обладнання та пристроїв СК і ВП.


Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Монтаж та обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря», вивчають:

- структуру, принципи роботи кондиціонерів та вентиляційних установок;

- побудову, проектування та обслуговування СК і ВП;

- сучасні засоби обробки повітря;

- методи ремонту, налагодження та обслуговування СК і ВП;

- типові мови програмування та проектування СК і ВП ;

- основи роботи установки СК і ВП;

- устаткування для технологій обробки повітря;

- основи економіки енергетики.


Випускники, які підготовлені за освітньою програмою «Монтаж та обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря», можуть обіймати наступні посади:

- механік;

- механік дільниці;

- механік з ремонту устаткування;

- механік цеху;

- механік-виробництва;

- теплотехнік з з експлуатації та ремонту;

- оператор енергозберігаючого устаткування будівель;

- монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації;

- cлюсар-ремонтник;

- слюсар-електромонтажник.
Освітня програма «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» формує особистості фахівця, здатного проектувати, тестувати, експлуатувати, монтувати, налагоджувати та ремонтувати об’єкти холодозабезпечення в різних галузях господарства, ставити і розв’язувати завдання, що забезпечують підвищення умов праці та якість роботи.


Типовими задачами фахівця з холодильної техніки є:

- обслуговування холодильних систем і установок;

- ремонт холодильних систем і установок;

- тестування та ремонт обладнання холодильних установок;

- вибір холодоагенту для ефективного використання сучасної холодильної техніки;

- сучасні холодильні технології в виробництві, зберіганні і термообробці харчових продуктів;

- удосконалення холодозабезпечення підприємств різних галузей.


Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машини та установок», вивчають:

- структуру, принцип роботи холодильних установок;

- побудову, проектування та обслуговування холодильних установок;

- сучасні холодильні технології для зберігання і термообробки харчових продуктів;

- методи ремонту, налагодження та обслуговування холодильних машин та установок;

- проектування холодильних машин та установок;

- основи економіки енергетики.


Випускники, які підготовлені за освітньою програмою «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машини та установки», можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- механік;

- механік дільниці;

- механік дизельної та холодильної установок;

- механік цеху;

- механік-виробництва;

- теплотехнік;

- технік-конструктор;

- механік льодозаводу;

- механік-налагоджувальник;

- механік рефрижераторних установок;

- механік рефрижераторного поїзду(секції);

- механік з ремонту устаткування;

- монтажник устаткування холодильних установок;

- електромеханік торговельного та холодильного устаткування.
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

(базова вища освіта)


спеціальність 142 – «Енергетичне машинобудування»


Мета освітньої программи «Системи кондиціювання і вентиляції повітря» - поглиблена фундаментальна, науково-практична, соціально-економічна, спеціальна підготовка конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем, вдосконалення існуючих та розроблення нових систем кондиціювання і вентиляції повітря з впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих технологій, що передбачають проведення досліджень, оновлення та інтеграцію знань в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог.


Придатність до працевлаштування:

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010:;

Енергетик;

Технік-енергетик;

Теплотехнік;

Технік з експлуатації та ремонту устаткування;

Технік-технолог (механіка);

Технік-конструктор (механіка);

Механік дільниці;

Механік з ремонту устаткування;

Механік рефрижераторних установок;

Механік цеху;

Механік дизельної та холодильної установок;

Механік рефрижераторного поїзда (секції);

Механік;

Механік виробництва;

Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів;

Кресляр-конструктор;

Технік-конструктор;

Технік;

Технік з налагоджування та випробувань;

Технік-теплотехнік;

Механік рефрижераторних установок (судновий);


Місця працевлаштування: державні, приватні підприємства, навчальні заклади; науково-дослідні. проектно-конструкторські, виробничі підрозділи різних установ.Рада роботодавців спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» - посилання.

Студентське самоврядування відділення Енергетичних систем - посилання.

Результати анкетування студентів відділення Енергетичних систем - посилання.

Ознайомитись із зразками анкет - посилання.

Економічне відділення

Економічне відділення Відокремленого структурного підрозділу «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» готує фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за наступними напрямками:

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітньо-професійна програма: Економіка та організація бізнесуГалузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінгГалузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Освітньо-професійна програма: IT-маркетинг та бізнес комунікаціїГалузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма: Товарознавство в митній справі

Бакалаври

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: ЕкономікаЗавідує відділенням Воронкова Юлія Володимирівна, викладач вищої категорії комісії товарознавства.


Завідуюча відділенням Воронкова Юлія Володимирівна

На відділенні навчаються 12 учбових груп денної форми навчання. Загалом контингент здобувачів освіти відділення станом на 01.11.2022 р. складає понад 260 студентів.

Термін навчання студентів економічного відділення денної форми навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» становить 2 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти, та 1 рік і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання здобувачів освіти для здобуття освітнього рівня «бакалавр» денної форми навчання становить 2 роки і 10 місяців на основі освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

Випускники відділення мають можливість продовжити навчання у ВСП «ОТФК ОНТУ» для здобуття освітнього рівня «бакалавр» на контрактній основі, а також в Одеському національному технологічному університеті та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації для здобуття освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» за відповідними спеціальностями на бюджетній основі та за умовами контракту.Випусковими цикловими комісіями та кафедрами економічного відділення є циклова комісія економічних дисциплін, циклова комісія товарознавства та кафедра економіки, які забезпечують здобувачам освіти економічного відділення отримання необхідних фахових компетенцій, знання та вмінь (soft skills), формуючи професійні кадри, які є затребуваними на сучасному ринку праці.

Освітні компоненти (навчальні дисципліни) освітньо-професійних програм у навчальних планах вміло поєднують дисципліни загально-освітньої профільної підготовки, основні освітні компоненти, що формують загальні компетентності, освітні компоненти, що формують спеціальні фахові компетентності, що сприяє гармонійному розвитку і вихованню соціально спрямованих, професійно підготовлених фахівців.

Під час навчання в коледжі здобувачі освіти, які навчаються для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» по відповідним напрямкам, вивчають такі навчальні дисципліни, що формують загальні компетентності:

 • Вступ до спеціальності
 • Історія України
 • Культурологія
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформатика та основи мультимедіа
 • Основи філософських знань
 • Соціологія
 • Основи економічної теорії

Перелік основних освітніх компонентів, які формують спеціальні фахові компетентності, сформований для кожної освітньо-професійної програми відповідно до стандартів фахової передвищої освіти та вищої освіти, затверджених наказами МОН, для кожної спеціальності.

Практичні навички здобувачі освіти економічного відділення закріплюють під час виконання курсових робіт, а також проходження навчальних та виробничих практик.Завершується навчання в коледжі атестацією здобувачів освіти. Для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» атестація проводиться у формі кваліфікаційного іспиту. Для здобуття освітнього рівня «бакалавр» атестація здобувачів освіти передбачає підготовку і захист кваліфікаційних робіт бакалавра.

Результати опитування здобувачів економічного відділення 2022р.

Технологічне відділення

Технологічне відділення Одеського технічного коледжу ОНТУ готує фахових молодших бакалаврів за наступними напрямками: спеціальності:

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

182 Технології легкої промисловості

Освітня программа:

 1. Виготовлення виробів і шкіри
 2. Моделювання та конструювання промислових виробів
 3. Індустрія моди

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

181 Харчові технології

Освітня программа:

 1. Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
 2. Безпека та якість харчових продуктів

Завідує відділенням викладач спецдисциплін харчової промисловості, Молла Валентина Петрівна.

На відділенні навчаються 17 учбових груп денної форми навчання та 6 учбових груп заочної форми навчання. Загалом контингент студентів відділення на 01.10.2014 р. складає більше 500 студентів.

Термін навчання студентів відділення денної форми навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти, та 2 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти. Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання в Одеському національному технологічному університеті та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками, як на бюджетній – для кращих студентів, так і на контрактній формі навчання.

Профілюючими предметними комісіями відділення є комісія спецтехнологій і комісія легкої промисловості, в рамках яких студенти технологічного відділення отримують основу теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні для підготовки компетентного сучасного фахівця. Для підготовки всебічно розвиненого випускника, вивчення технічних предметів доповнюється навчальними дисциплінами циклу математичної, природньо-наукової, гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Відповідно до графіку навчально-виробничого процесу на 2020-2021 н.р. на технологічному відділенні закінчився І семестр.

Студенти ІІІ та ІV курсів успішно склали іспити на початку листопада та на даний час закінчують проходження навчальних та технологічних практик на виробництвах.

Студенти І та ІІ курсу, які успішно виконали навчальний процес та отримали позитивні оцінки відправились на канікули.

Студенти, які мають наявні академічні заборгованості, мають ліквідувати по відповідним направленням до початку ІІ семестру за відповідним графіком, який знаходиться в учбовій частині.

ІІ семестр 2020-2021 р. розпочинається з 11 січня 2021 року у дистанційній формі навчання.

Здобувачі освіти заочної форми навчання за результатами сесій мають позитивні оцінки та допущені до навчання на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Технологічне відділення вітає керівництво, викладачів, співробітників, студентів з наступаючим Новим 2021 роком та Різдвом Христовим! Бажаємо енергії, здоров’я, здійснення усіх мрій, успіхів в навчанні та роботі.