Одеська національна академія харчових технологій

Інформація про спеціальності


Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр


123 - «Комп’ютерна інженерія» Обслуговування комп’ютерних систем і мереж


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 123 - «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії


Мета освітньої програми: Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі комп’ютерної інженерії, що направлені на здобуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних умінь розв’язувати типові завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійної діяльності; набуття компетентностей у сфері розробки проектів (на рівні окремих блоків та вузлів) універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж, обчислювальних комплексів, систем, спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв; створення прикладного та системного програмного забезпечення із врахуванням особливостей сучасних операційних систем та апаратного забезпечення сучасних комп’ютерів, створенням баз даних та управлінням ними, обробкою інформації та аналізом даних; обслуговування та експлуатація комп’ютерних систем та мереж; організація та керівництво проектними роботами в галузі інформаційних технологій.


Основний фокус освітньої програми: Освітньопрофесійна програма базується на дослідженні та аналізі сьогоднішнього стану інформаційних технологій і спрямована на формування компетенцій, що дозволять оволодіння принципами, методами, програмно-технічними засобами та технологіями створення, використання, модернізації і обслуговування комп’ютерних систем та мереж і їх компонентів.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Основи комп'ютерної техніки, Матеріали та елементна база, Комп'ютерна графіка, Програмування, Комп'ютерна електроніка, Архітектура комп'ютерів, Комп'ютерна схемотехніка, Операційні системи, Комп'ютерні мережі, Основи програмної інженерії, Охорона праці та охорона праці в галузі, Технічне обслуговування і ремонт ПК, Основи автоматизованого проектування, Електрорадіовимірювання, Мікропроцесорні системи, Технологія проектування КС, Прикладна теорія цифрових автоматів, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика.

Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


123 - «Комп’ютерна інженерія» Комп'ютерна графіка і web-дизайн


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 123 - «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії


Мета освітньої програми: Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі комп’ютерної інженерії, що направлені на здобуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних умінь розв’язувати типові завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійної діяльності з комп'ютерної графіки і Web-дизайну.

Надати студентам теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення практичних завдань у сфері комп’ютерних наук, на профілюючих підприємствах і в організаціях що спрямовують свою діяльність в галузі інформаційних технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів та розвитку в обслуговуванні програмних систем і комплексів, враховуючи вимоги швидкого розвитку інноваційних процесів.


Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта та професійна підготовка в області розробки та впровадження інформаційних технологій, розробки програмного забезпечення, адміністрування програмних систем і комплексів; вирішення спеціалізованих проблем в процесі професійної діяльності з комп'ютерної графіки і Web-дизайну.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм


Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Програмування, Комп'ютерна електроніка, Архітектура комп'ютерів, Комп'ютерна схемотехніка, Операційні системи, Комп'ютерні мережі, Основи програмної інженерії, Охорона праці та охорона праці в галузі, Об'єктно-орієнтоване програмування, Основи комп'ютерної техніки, Програмування інтернет-орієнтованих додатків, Основи художньої графіки, Кросплатформне Веб-програмування, Комп'ютерна графіка у Веб-орієнтованих системах, Основи візуального дизайну Веб-проектів, Комп'ютерна графіка, Основи і стандарти інформаційної безпеки, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика.


Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


123 - «Комп’ютерна інженерія» Безпека комп’ютерних систем і мереж


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 123 - «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з кібербезпеки


Мета освітньої програми: Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі комп’ютерної інженерії, що направлені на здобуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних умінь розв’язувати типові завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійної діяльності; здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми інформаційної безпеки комп’ютерних систем та мереж, здійснення контролю систем захисту інформаційного і кіберпросторів окремих суб’єктів, їх інфраструктури від ризику стороннього кібернетичного впливу.


Основний фокус освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на дослідженні та аналізі сьогоднішнього стану інформаційних технологій і спрямована на формування компетенцій, що дозволять оволодіння принципами, методами, програмно-технічними засобами та технологіями створення, використання, модернізації і обслуговування комп’ютерних систем та мереж і їх компонентів, а також систем захисту для забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерних систем і мереж з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізації, економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

- 3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки


Можливість отримати міжнародні сертифікати з інформаційної безпеки.


Місця працевлаштування: освітні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Основи комп’ютерної техніки, Основи і стандарти інформаційної безпеки, Комп'ютерна графіка, Програмування, Комп'ютерна електроніка, Архітектура комп'ютерів, Архітектура і моделі безпеки, Операційні системи, Комп'ютерні мережі, Основи програмної інженерії, Охорона праці та охорона праці в галузі, Системи технічного захисту інформації, Управління інформаційною безпекою, Теорія інформації та кодування, Кібербезпека в інфоко-мунікаціях, Технологія проектування КС, Безпека комп'ютерних систем та мереж, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика


Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


121 - «Інженерія програмного забезпечення» Розробка програмного забезпечення


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення


Мета освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного проектувати, розробляти та тестувати програмне забезпечення, ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з аналізом предметних областей (доменів), формулюванням вимог, створенням, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.


Основний фокус освітньої програми: Акцент на формування здатності забезпечити ефективне використання сучасних методів і технологій розробки програмного забезпечення для діяльності відповідних підприємств і організацій з метою розвитку їх конкурентоздатності. Освітньо-професійна програма дозволяє набути компетентностей у сфері прикладного і системного програмного забезпечення, баз даних, веб- та хмарних технологій.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм


Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Основи програмування та алгоритмічні мови, Об'єктно-орієнтоване програмування, Архітектура комп'ютера, Конструювання програмного забезпечення, Алгоритми та структури даних, Операційні системи, Організація комп'ютерних мереж, Бази даних, Основи програмної інженерії, Людино-машинний інтерфейс (проектиний практикум), Інструментальні засоби візуального програмування, Охорона праці та охорона праці в галузі, Комп'ютерна схемотехніка, Програмування ПЛІС, Програмування в мережі Інтернет, Основи і стандарти інформаційної безпеки, Комп'ютерна логіка, Основи автоматизованого проектування, Комп'ютерна графіка, Теорія електричних та магнітних кіл, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика.


Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


051 - «Економіка» Економіка та організація бізнесу

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 120 кредитів ЄКТС

Термін освоєння програми:

• на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців;

• на основі базової середньої освіти - 2 роки 10 місяців.


Фахівець з економіки та організації бізнесу - це спеціаліст нового покоління, здатний ефективно працювати як на промислових і комерційних підприємствах та організаціях різних форм власності, так і успішно започаткувати власну справу.

Ринкові методи господарювання обумовлюють постійну потребу в фахівцях з питань створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація бізнесу» сьогодні дуже актуальна та перспективна.Економіка і організація бізнесу - це вивчення економічної і організаційної сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських та організаційних форм, аспектів інформаційного забезпечення, основних напрямків цієї діяльності, принципів ефективного функціонування сучасного підприємництва.Навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація бізнесу» дозволяє здобувачам освіти одержати спеціальні знання та вміння грамотно і компетентно організувати виробничо-господарську діяльність, забезпечувати виконання запланованих обсягів виробництва продукції відповідної якості з найменшими затратами, встановлювати ціни на вироблену продукцію та оцінити їх вплив на прибутковість підприємства.

Розробка бізнес-планів та мистецтво презентацій апробується в студентському клубі «Бізнес-клуб», який функціонує на базі ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ».Послідовне вивчення проблеми економіки і організації бізнесу виступає умовою сучасної підготовки фахівців. Саме глибоке пізнання природи економіки і організації підприємництва, набуття поглиблених і різноманітних знань сучасного управління в підприємницькій діяльності, вміння самостійно проводити маркетингові дослідження, здійснювати фінансові операції, безперервно провадити інноваційний пошук - визначають ефективність підготовки кваліфікованих підприємців.По закінченню навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація бізнесу» випускники

Знають:

• економічну термінологію, категорії та поняття;

• типові методики розрахунків економічних і соціально-економічних показників суб’єктів господарювання;

• методику аналізу господарських процесів підприємницьких структур;

• принципи та технологію планування діяльності суб’єктів господарювання;

• методи й інструментарій організації та управління діяльності підприємств;

• сучасні форми здійснення підприємницької діяльності та особливості їх організації.


Вміють:

• генерувати бізнес-ідеї;

• визначати мету, завдання діяльності та структуру управління підприємства;

• планувати господарську діяльність підприємства;

• визначати потребу підприємства в усіх видах ресурсів;

• обґрунтовувати резерви зниження витрат і засоби економії ресурсів;

• ефективно управляти діяльністю підприємства;

• оцінювати фінансовий стан підприємства;

• оптимізувати податкові платежі підприємства;

• складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства;

• розробляти бізнес-плани розвитку власного бізнесу;

• працювати з програмним забезпеченням.


Випускники можуть реалізувати себе як:

• фахівець з праці;

• фахівець з нормування праці;

• фахівець планування;

• фахівець з ціноутворення;

• бізнес-аналітик;

• фахівець з розвитку бізнесу;

• фахівець з управління бізнесом;

• помічник керівника підприємства (установи, організації);

• помічник керівника виробничого підрозділу;

• помічники керівників малих підприємств без апарату управління.


По закінченні навчання випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою програмою підготовки за рівнем вищої освіти «Бакалавр» в ВСП «Одеський фаховий технічний коледж ОНТУ» та, в подальшому, магістра в Одеському національному технологічному університеті.
072 - «Фінанси, банківська справа та страхування» Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 120 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

• на основі базової загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців;

• на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців.


Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» орієнтована на отримання здобувачами освіти фундаментальних знань з теорії й практики в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг – економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи казначейської служби, органи податкової служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури).Навчальний процес в коледжі базується на використанні інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, тренінг-курсів, застосуванні новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні семінарів-дискусій, презентацій-обговорень, круглих столів за участю фахівців з фінансів, страхування, банківських працівників, а також представників бізнес-структур.Мистецтво презентацій та ведення дискусій апробується в студентському клубі «Фінансова грамотність», який функціонує на базі ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ».Програма реалізується у тісному співробітництві з провідними банками, фінансовими установами, страховими компаніями, підприємствами різних сфер та галузей економіки, фахівці яких активно залучаються до навчального процесу та організації проведення різних видів практик. Особливістю програми є те, що вона спрямована на підготовку фахівців з новим креативним способом мислення, здатних ефективно працювати в сучасному інформаційно-цифровому просторі, застосовувати існуючі банківські технології та інструментарій.По закінченню навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» випускники

Знають:

• економічну термінологію, чинні класифікації в галузі фінансів, банківської, страхової справи;

• особливості функціонування сучасної національної і світової фінансових систем та їх структури;

• особливості та принципи організації фінансових відносин у сфері державних фінансів та підприємств;

• економічний зміст та механізми здійснення базових банківських операцій та надання банківських послуг;

• методику і техніку оцінки фінансових показників підприємства;

• сутність економічних категорій податків та оподаткування;

• основи функціонування фінансового ринку та діяльності фінансових посередників на різних його сегментах;

• страхову справу та порядок надання страхових послуг.


Вміють:

• здійснювати фінансове планування й прогнозування, розробляти поточні фінансові плани та бюджети;

• здійснювати фінансові розрахунки щодо потреби у коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;

• визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів;

• складати оперативну та фінансову звітність;

• здійснювати фінансовий контроль, проводити аналіз фінансово-господарської діяльності;

• здійснювати всі види банківських операцій, їх облік та аналіз;

• забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проведення фінансовоекономічних розрахунків;

• проводити розрахунки за всіма видами страхової діяльності;

• виконувати роботу з укладення і ведення страхових договорів.


Випускники освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» можуть працювати:

• у сфері державних фінансів – установах Державного казначейства, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, регіональних фінансових управліннях;

• в банківській сфері - установах Національного банку України та комерційних банках;

• на підприємствах і об'єднаннях різних галузей господарства та форм власності і організаційного формування;

• у страхових організаціях;

• в інвестиційних фондах і компаніях.


Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» можуть продовжити навчання за скороченою програмою підготовки за рівнем вищої освіти «Бакалавр» в Одеському національному технологічному університеті.
ІТ-маркетинг і бізнес комунікації


Товарознавство та комерційна діяльність


076 - «Товарознавство в митній справі»Хто такий товарознавець-експерт?

Це людина, яка контролює якість товарів, підбирає асортимент, проводить експертизу якості, оформлює митні та інші документи, виявляє фальсифікацію та контрабанду.


Освітньо-професійна програма «Товарознавство в митній справі» сьогодні затребувана як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку оскільки торгівля завжди була, є і буде!

Товарознавець-експерт – дуже широкий профіль, який включає в себе і товарознавство, і експертизу і митну справу.

Обов’язки товарознавця-експерта

- контроль якості та безпечності товарів я на виробництві, так і під час виробництва;

- виявлення фальсифікатів, що потрапляють на український ринок;

- підбір асортименту в торговельних мережах та робота з постачальниками;

- проведення експертизи товарів;

- оформлення митних документів та розмитнення вантажу;

- виявлення контрабанди та порушень митних правил тощо.


Місця роботи товарознавця-експерта

агент з митного оформлення (митні брокери)

- товарознавець

- інспектор на митниці

- менеджер з організації торгівлі

- експерт в митних та інших лабораторіях

- агент з торгівлі.


Підготовка зі спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за освітньо-професійною програмою «Товарознавство в митній справі» здійснюється на базі 9 кл. термін навчання – 3 роки, та на базі 11 кл. термін навчання - 2 роки, за результатами яких здобувач освіти отримує диплом фахового молодшого бакалавра Також є можливість продовжити навчання на рівні «бакалавр» в Одеському національному технологічному університеті на 2 курс.Ми чекаємо на Вас!


142 - «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»


Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з енергетичного машинобудування


Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних та професійних компетентностей, що спрямовані на здобуття студентом теоретичних знань, вмінь і навичок у сфері енергетичного машинобудування, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків у галузі електричної інженерії, підготовка здобувачів фахової передвищої освіти для подальшого навчання за обраною спеціальністю.


Основний фокус освітньої програми: акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, організаторських, спеціальних навичок інтегративного вирішення завдань в галузі енергетичного машинобудування. Набуття знань та навичок вирішення типових технічних і технологічних завдань, пов’язаних з функціонуванням машин і обладнанням та технологічними процесами в енергетичному машинобудуванні. Здатність визначати та вирішувати проблеми холодильного і технологічного обладнання та /або холодильних систем на основі ідентифікації та застосування даних; Застосовувати типові методи розрахунку і підбору холодильно-компресорних машин та установок з використанням інформаційних технологій; Брати участь у роботах з монтажу, налагодження, випробування і здачі в експлуатацію нових холодильно-компресорних машин та установок, теплоенергетичних об’єктів; Застосовувати ефективні методи експлуатації холодильного і тепло- технологічного обладнання для об’єктів завдання з урахуванням вимог щодо якості, екологічності, надійності, конкурентоздатності та охорони праці.

Практична підготовка фахівця реалізується шляхом проходження навчальних практик в виробничих майстернях і лабораторіях коледжу, та виробничих практик на провідних підприємствах галузі.


Основні результати навчання: Знати призначення, конструкцію, принцип дії холодильного обладнання, вузлів холодильних установок; Розв’язувати типові технічні і технологічні завдання, пов’язані з технологічними процесами, функціонуванням холодильно-компресорних машин та холодильного обладнання; Застосовувати практичні навички при монтажі, налагоджуванні, експлуатації, ремонті холодильно-компресорних машин та установок, теплоенергетичних об’єктів та/або систем.

Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності. Застосовувати дані наукових досліджень, інші джерела інформації в професійній діяльності або у сфері навчання; Проектувати окремі елементи або вузли холодильно-компресорних машин та установок, теплоенергетичних систем; Передбачати наслідки виробничої діяльності, щодо безпеки людини і довкілля.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність у галузі енергетичного машинобудування пов’язана з проектуванням, монтажем, налагодженням, обслуговуванням, ремонтом холодильно-компресорних машин та установок різних типів і призначення.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором України «Класифікація професій ДК 003:2010» (із змінами):

3113 «Технічні фахівці - електрики», а саме:

енергетик

3115 «Технічні фахівці-механіки», а саме:

механік,

механік дільниці,

механік цеху

механік виробництва,

механік - налагоджувальник,

механік з ремонту устаткування,

механік дизельної та холодильної установок,

механік рефрижераторних установок (судновий)

3119 «Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки», а саме:

технік - енергетик

технік - теплотехнік

технік з налагоджування та випробувань

технік з експлуатації та ремонту устаткування

технік - технолог (механіка)

технік - конструктор (механіка)

технік - інспектор

технік з підготовки виробництва

технік з підготовки технічної документації

кресляр-конструктор

майстер виробничого навчання

Місця працевлаштування: виробничі, державні та приватні підприємства; навчальні заклади; науково-дослідні; проектно-конструкторські установи; Підприємства-роботодавці: ТОВ «СпецОдесСервіс»; ПП «Фаворит»; ПП «Максіма»; ТОВ «Мітвіркунг»; ТОВ «Вінницька птахофабрика»; ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»; ТОВ «Технології Комфорту Плюс»; ТОВ «Арбат Плюс»; ВСП «ОТФК ОНТУ» лабораторія «Кондиціювання повітря»; ТОВ «Рефмастер»; КФСК «ОЛІМП»; ТОВ «КС Одеса»; «Lolita Company» SRL; ДП «ЮМС УЮТ»; АТ «Одеський припортовий завод».


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Електротехніка та основи електроніки; Інформаційні технології і програмування; Технічна термодинаміка; Основи гідравліки та теплопередачі; Теоретичні основи холодильної техніки; Холодильно-компресорні машини та установки (з курсовим проєктом); Холодильні технології; Холодильно-технологічне обладнання; Монтаж, експлуатація, ремонт холодильного обладнання; Автоматизація холодильних установок; Кондиціювання повітря; Електрообладнання енергетичних установок; Економіка енергетики; Охорона праці і охорона праці в галузі; Навчальні практики (в майстернях) ; Навчальна практика з надання навичок і вмінь з робочої професії; Виробнича технологічна практика; Переддипломна практика.

Державна атестація: виконання та захист кваліфікаційної роботи фахового молодшого бакалавра (дипломний проєкт).


142 - «Монтаж і обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря»


Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з енергетичного машинобудування


Мета освітньої програми: Формування та розвиток загальних та професійних компетентностей, що спрямовані на здобуття студентом теоретичних знань, вмінь і навичок у сфері енергетичного машинобудування, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків у галузі електричної інженерії, підготовка здобувачів фахової передвищої освіти для подальшого навчання за обраною спеціальністю.


Основний фокус освітньої програми: акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, організаторських, спеціальних навичок інтегративного вирішення завдань в галузі енергетичного машинобудування. Набуття знань та навичок вирішення типових технічних і технологічних завдань, пов’язаних з функціонуванням машин і обладнанням та технологічними процесами в енергетичному машинобудуванні. Здатність визначати та вирішувати проблеми кліматичного, холодильного, технологічного, обладнання або систем на основі ідентифікації та застосування даних; застосовувати ефективні методи експлуатації холодильного і кліматичного обладнання для об’єктів завдання з урахуванням вимог щодо якості, екологічності, надійності, конкурентоздатності та охорони праці; брати участь у роботах з монтажу, налагодження, випробуваннях і здачі в експлуатацію нових систем кондиціювання і вентиляції повітря, холодильних установок різних типів.

Практична підготовка фахівця реалізується шляхом проходження навчальних практик в виробничих майстернях і лабораторіях коледжу, та виробничих практик на провідних підприємствах галузі.


Основні результати навчання: Знати призначення, конструкцію, принцип дії холодильного та кліматичного обладнання, вузлів та систем; Розв’язувати типові технічні і технологічні завдання, пов’язані з функціонуванням холодильного і кліматичного обладнання та систем; Застосовувати практичні навички при монтажі, налагоджуванні, експлуатації, ремонті холодильно-компресорних машин та установок, теплоенергетичних об’єктів, систем кондиціювання і вентиляції повітря; Контролювати технологічні процеси в холодильних і кліматичних установках за допомогою вимірювальних приладів і приладів автоматики; Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності; Розраховувати і обирати холодильно-компресорні машини та установки, кліматичне обладнання і системи з використанням інформаційних технологій; Проектувати окремі елементи або вузли холодильних установок, систем кондиціювання і вентиляції повітря; Передбачати наслідки виробничої діяльності, щодо безпеки людини і довкілля.

Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності. Застосовувати дані наукових досліджень, інші джерела інформації в професійній діяльності або у сфері навчання; Проектувати окремі елементи або вузли холодильно-компресорних машин та установок, теплоенергетичних систем; Передбачати наслідки виробничої діяльності, щодо безпеки людини і довкілля.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність у галузі енергетичного машинобудування пов’язана з проектуванням, монтажем, налагодженням, обслуговуванням, ремонтом холодильного і кліматичного обладнання, холодильних установок різних типів і призначення.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором України «Класифікація професій ДК 003:2010» (із змінами):

3113 «Технічні фахівці - електрики», а саме:

енергетик

3115 «Технічні фахівці-механіки», а саме:

механік,

механік дільниці,

механік цеху,

механік виробництва,

механік - налагоджувальник,

механік з ремонту устаткування,

механік дизельної та холодильної установок,

механік рефрижераторних установок (судновий)

3119 «Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки», а саме:

технік - енергетик

технік - теплотехнік

технік з налагоджування та випробувань

технік з експлуатації та ремонту устаткування

технік - технолог (механіка)

технік - конструктор (механіка)

технік - інспектор

технік з підготовки виробництва

технік з підготовки технічної документації

кресляр-конструктор

майстер виробничого навчання

Місця працевлаштування: виробничі, державні та приватні підприємства; навчальні заклади; науково-дослідні; проектно-конструкторські установи; Підприємства-роботодавці: ТОВ «СпецОдесСервіс»; ПП «Фаворит»; ПП «Максіма»; ТОВ «Мітвіркунг»; ТОВ «Вінницька птахофабрика»; ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»; ТОВ «Технології Комфорту Плюс»; ТОВ «Арбат Плюс»; ВСП «ОТФК ОНТУ» лабораторія «Кондиціювання повітря»; ТОВ «Рефмастер»; КФСК «ОЛІМП»; ТОВ «КС Одеса»; «Lolita Company» SRL; ДП «ЮМС УЮТ»; АТ «Одеський припортовий завод».


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Електротехніка та основи електроніки, Інформаційні технології і програмування; Технічна термодинаміка; Основи гідравліки та теплопередачі; Теоретичні основи холодильної і кліматичної техніки; Холодильно-компресорні машини та установки (з курсовим проєктом); Технології обробки повітря; Обладнання систем вентиляції і кондиціювання повітря; Монтаж, експлуатація, ремонт холодильного обладнання та систем кондиціювання повітря; Автоматизація установок вентиляції та кондиціювання повітря; Кондиціювання повітря; Електрообладнання енергетичних установок; Економіка енергетики; Охорона праці і охорона праці в галузі; Навчальні практики (в майстернях); Навчальна практика з надання навичок і вмінь з робочої професії робочої професії; Виробнича технологічна практика; Переддипломна практика.

Державна атестація: виконання та захист кваліфікаційної роботи фахового молодшого бакалавра (дипломний проєкт).


181 - "Харчові технології" Виробництво хліба, кондитерських, макароних виробів та харчконцентратів

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВГалузь знань: 18 Виробництво та технології

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 181 Харчові технології

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з харчових технологійМета освітньої програми: Формування і розвиток програмних компетентностей, які дозволяють оволодіти системою професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності в галузі виробництва харчової продукції на підприємствах або в процесі навчання. Підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з виробництвом хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність, як фахівця з виробництва хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів у галузі виробництва та технологій, а також техніка-технолога та техніка-лаборанта.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3111 Лаборанти та техніки пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями

3211 Технік-лаборант (біологічні дослідження)

3340 Майстер виробничого навчання

3550 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

3550 Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів на виробничих підприємствах

3590 Технік-технолог з виробництва цукристих речовин

3590 Контролер харчової продукції

7412 Бригадир на дільницях основного виробництва (хлібопекарне та кондитерське виробництво)

Місця працевлаштування: навчальні заклади; виробничі, державні та приватні підприємства хлібопекарної, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної галузей харчової промисловості (хлібозаводи, пекарні, кондитерські фабрики, кондитерські цеха, макаронні та харчоконцентратні підприємства).Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Вступ до фаху, Технологія хлібопекарного виробництва, харчових концентратів, Технологія кондитерського виробництва, Загальна та спеціальна біохімія, Технічна та спеціальна мікробіологія , Процеси і апарати харчових виробництв, Технохімічний контроль галузі, Санітарія та гігієна, Економіка, організація, планування, управління виробництвом та облік і звітність господарської діяльності, Технологічне обладнання галузі, Охорона праці та охорона праці в галузі, Основи електротехніки, Управлінська діяльність, Навчальна ознайомча практика, Начальна практика по придбанню робочих навичок та вмінь, Навчальна практика по придбанню робочої професії, Технологічна практика, Комплексний кваліфікаційний іспит.


Державна атестація: складання кваліфікаційного іспиту.


181 - "Харчові технології" Інноваційні технології та організація громадського харчування

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯГалузь знань: 18 Виробництво та технології

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 181 Харчові технології

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з харчових технологійМета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з виробництвом кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі. Формування і розвиток програмних компетентностей, які дозволяють оволодіти системою професійних знань і практичних навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності в галузі виробництва харчової продукції на підприємствах або в процесі навчання.


Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3111 Лаборанти та техніки пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями

3152 Інспектор з контролю якості продукції

3211 Технік-лаборант (біологічні дослідження)

3340 Майстер виробничого навчання

3570 Фахівці з технології харчування

3570 Технік-технолог з технології харчування

3590 Контролер харчової продукції

5122 Кухар

5122 Кухар дитячого харчування

5122 Шеф-кухар

5123 Офіціант

5123 Метрдотель

5123 Бармен

5129 Майстер ресторанного обслуговування

Місця працевлаштування: навчальні заклади; заклади ресторанного господарства (ресторани, кафе, їдальны, бари, кафетерії, буфети, ресторан за спеціальними замовленнями (кайтеринг) тощо).Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Вступ до фаху, Організація виробництва в закладах громадського харчування, Технологія виробництва кулінарної продукції, Технологічне устаткування закладів громадського харчування, Загальна та спеціальна біохімія, Технічна та спеціальна мікробіологія, Процеси і апарати харчових виробництв, Технохімічний контроль галузі, Санітарія та гігієна, Економіка, організація, планування, управління виробництвом та облік і звітність господарської діяльності, Охорона праці та охорона праці в галузі, Основи електротехніки, Управлінська діяльність, Навчальна ознайомча практика, Начальна практика по придбанню робочих навичок та вмінь, Навчальна практика по придбанню робочої професії, Технологічна практика, Комплексний кваліфікаційний іспит.


Державна атестація: складання кваліфікаційного іспиту.


182 - «Технології легкої промисловості» Індустрія моди


Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр


Мета освітньої програми: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері технологій легкої промисловості; підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до професійної діяльності з проєктування та виготовлення виробів легкої промисловості та подальшого навчання за спеціальністю.

Основний фокус освітньої програми: акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, організаторських, спеціальних навичок інтегративного вирішення завдань в галузі легкої промисловості, набуття знань та навичок вирішення типових спеціалізованих завдань в сфері технологій легкої промисловості.

Придатність до працевлаштування: професійна діяльність як фахівця з розробки асортименту виробів та конструювання моделей виробів індустрії моди, впровадження сучасних технологій з їх виготовлення, здійснення аналізу економічності моделей, проектування технологічного процесу виробництва.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 (із змінами):

3111 Технік-технолог

3118 Технік-конструктор

3119 Диспетчер

3119 Лаборант

3119 Технік з підготовки виробництва

3119 Технік з підготовки технічної документації

3340 Майстер виробничого навчання

2452.2.23634 Модельєр-конструктор

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності: Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції; Історія моди; Управлінська діяльність; Матеріалознавство; Основи прикладної антропології; Технології виготовлення складових елементів костюму; Проєктування складових елементів костюму; Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва; 2D та 3D технології у fashion-індустрії; Комп’ютерна графіка в дизайні виробів; Устаткування для виготовлення виробів; Проєктування потоків; Товарознавство та експертиза якості виробів індустрії моди; Особливості проєктування виробів індустрії моди; Основи технології швейних виробів; Економіка та організація виробництва; Охорона праці та охорона праці в галузі; Навчально-ознайомча практика; Навчальна практика з придбання умінь і досвіду практичної роботи; Навчальна практика з отримання робітничої професії; Виробнича практика; Переддипломна практика.

Державна атестація: атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).


182 - «Технології легкої промисловості» Моделювання та конструювання промислових виробів


Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр


Мета освітньої програми: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері технологій легкої промисловості; підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до професійної діяльності з проєктування та виготовлення виробів легкої промисловості та подальшого навчання за спеціальністю.


Загальний фокус: акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, організаторських, спеціальних навичок інтегративного вирішення завдань в галузі легкої промисловості.

Спеціальний фокус: набуття знань та навичок вирішення типових спеціалізованих завдань в сфері технології легкої промисловості.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки асортименту виробів та конструювання моделей виробів індустрії моди, впровадження сучасних технологій з їх виготовлення, здійснення аналізу економічності моделей, проектування технологічного процесу виробництва.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 (із змінами):

3111 Технік-технолог

3118 Технік-конструктор

3119 Диспетчер

3119 Лаборант

3119 Технік з підготовки виробництва

3119 Технік з підготовки технічної документації

3340 Майстер виробничого навчання

2452.2.23634 Модельєр-конструктор


Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності: Вступ до фаху; Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції; Історія моди; Управлінська діяльність; Матеріалознавство; Основи прикладної антропології; Технологія виробів; Основи конструювання виробів; Комп’ютерне проєктування виробів; Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва, Художнє проєктування виробів; Устаткування для виготовлення виробів; Економіка та організація виробництва; Товарознавство та експертиза якості швейних виробів; Живопис; Рисунок; Охорона праці та охорона праці в галузі; Навчально-ознайомча практика; Навчальна практика з придбання умінь і досвіду практичної роботи; Навчальна практика з отримання робітничої професії; Виробнича практика; Переддипломна практика.


Державна атестація: атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).


Освітньо-професійний ступінь: Бакалавр


Бакалавр з енергетики


Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Рівень: 6 рівень НРК України, перший цикл вищої освіти Рамки кваліфікації Європейського простору вищої освіти

Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: бакалавр


Мета освітньої програми: Поглиблена фундаментальна, соціально-економічна, психолого-педагогічна, спеціальна та науково-практична підготовка фахівців у сфері енергетичного машинобудування, а саме системах кондиціювання і вентиляції повітря, здатних впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в різних секторах економіки.


Основний фокус освітньої програми: Спеціальна. Акцент на формування здатності здійснювати діяльність пов’язану з моделюванням, розрахунком, проєктуванням, монтажем, налагодженням, експлуатацією, ремонтом, модернізацією системи кондиціювання і вентиляції повітря, впроваджувати енергозберігаючі технології на підприємствах харчової, переробної, хімічної, легкої промисловості, об’єктах будівництва, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки, закладах торгівлі, харчування, відпочинку та оздоровлення громадян.


Основні результати навчання: Здатність застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності «Енергетичне машинобудування»; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень; Здатність розробляти і проєктувати вироби і об’єкти енергетичного машинобудування; Здатність використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації, здійснювати моделювання з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань в напрямі систем кондиціювання і вентиляції повітря; Здатність застосовувати практичні навички вирішення завдань; Управляти професійною діяльністю у роботі над проєктами принаймні в одному з напрямів енергетичного, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень; Здатність ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень з інженерним співтовариством, відстежувати розвиток науки і техніки.


Придатність до працевлаштування: підготовка фахівців, здатних розраховувати, проєктувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати, ремонтувати та модернізувати устаткування систем кондиціювання і вентиляції повітря та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в енергетиці, промисловості, транспорті (наземному, морському та річковому, авіаційному), будівництві, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки.

Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Енергетик

Технік-енергетик

Теплотехнік

Технік з експлуатації та ремонту устаткування

Технік-технолог (механіка)

Технік-конструктор (механіка)

Механік дільниці

Механік з ремонту устаткування

Механік рефрижераторних установок

Механік цеху

Механік дизельної та холодильної установок

Механік рефрижераторного поїзда (секції)

Механік

Механік виробництва

Механік груповий

Механік льодозаводу

Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів

Кресляр-конструктор

Технік-конструктор

Технік

Технік з налагоджування та випробувань

Технік-теплотехнік

Механік рефрижераторних установок (судновий)

Місця працевлаштування: виробничі, державні та приватні підприємства; навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські установи. Підприємства-роботодавці: ТОВ «СпецОдесСервіс»; ПП «Фаворит»; ПП «Максіма»; ТОВ «Мітвіркунг»; ТОВ «Вінницька птахофабрика»; ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»; ТОВ «Технології Комфорту Плюс»; ТОВ «Арбат Плюс»; АТ «Одеський припортовий завод», ТОВ «Клімат», ТОВ «УкрАйсКомпані», ТОВ «Айсберг».


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Українська мова (за проф. спрямуванням); Історія України та української культури; Іноземна мова (за проф. спрямуванням); Політологія і соціологія; Вища математика; Філософія; Фізика; Математичні методи та моделі, Креслення (інженерна графіка) ; Теоретична механіка; Опір матеріалів; Основи конструювання; Матеріалознавство, технологія металів; Метрологія та стандартизація; Технічна термодинаміка; Теоретичної основи кондиціювання повітря; Гідрогазодинаміка; Тепломасообмін; Теплотехнічні вимірювання та прилади; Електротехніки та основи електроніки; Економіка енергетики; Охорона праці та безпека життєдіяльності; Технологія обробки повітря; Кондиціювання повітря + КП; Холодильна технологія; Холодильне технологічне обладнання; Холодильні компресорні машини та установки; Автоматизація енергетичних установок; Електрообладнання систем кондиціювання і вентиляції; Монтаж, експлуатація та ремонт холодильного обладнання; Монтаж, ремонт, обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря; Вентиляційні системи (+ КР); Інформаційні технології та програмування; Апарати систем кондиціювання повітря +КР; Навчальна практика; Технологічна практика; Переддипломна практика; Дипломне проектування.

Державна атестація: виконання та захист кваліфікаційної роботи бакалавра (дипломний проєкт).


Бакалаврат зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія"


Бакалаврат зі спеціальності "Економіка"