Одеська національна академія харчових технологій

Інформація про спеціальності


Освітньо-професійний ступінь: Фаховий молодший бакалавр


123 - «Комп’ютерна інженерія» Обслуговування комп’ютерних систем і мереж


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 123 - «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії


Мета освітньої програми: Забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі комп’ютерної інженерії, що направлені на здобуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних умінь розв’язувати типові завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійної діяльності; набуття компетентностей у сфері розробки проектів (на рівні окремих блоків та вузлів) універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж, обчислювальних комплексів, систем, спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв; створення прикладного та системного програмного забезпечення із врахуванням особливостей сучасних операційних систем та апаратного забезпечення сучасних комп’ютерів, створенням баз даних та управлінням ними, обробкою інформації та аналізом даних; обслуговування та експлуатація комп’ютерних систем та мереж; організація та керівництво проектними роботами в галузі інформаційних технологій.


Основний фокус освітньої програми: Освітньопрофесійна програма базується на дослідженні та аналізі сьогоднішнього стану інформаційних технологій і спрямована на формування компетенцій, що дозволять оволодіння принципами, методами, програмно-технічними засобами та технологіями створення, використання, модернізації і обслуговування комп’ютерних систем та мереж і їх компонентів.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Основи комп'ютерної техніки, Матеріали та елементна база, Комп'ютерна графіка, Програмування, Комп'ютерна електроніка, Архітектура комп'ютерів, Комп'ютерна схемотехніка, Операційні системи, Комп'ютерні мережі, Основи програмної інженерії, Охорона праці та охорона праці в галузі, Технічне обслуговування і ремонт ПК, Основи автоматизованого проектування, Електрорадіовимірювання, Мікропроцесорні системи, Технологія проектування КС, Прикладна теорія цифрових автоматів, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика.

Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


123 - «Комп’ютерна інженерія» Комп'ютерна графіка і web-дизайн


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 123 - «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії


Мета освітньої програми: Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі комп’ютерної інженерії, що направлені на здобуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних умінь розв’язувати типові завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійної діяльності з комп'ютерної графіки і Web-дизайну.

Надати студентам теоретичні знання, практичні уміння і навички та компетентності достатні для успішного виконання професійних обов’язків та вирішення практичних завдань у сфері комп’ютерних наук, на профілюючих підприємствах і в організаціях що спрямовують свою діяльність в галузі інформаційних технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності існуючих технологічних процесів та розвитку в обслуговуванні програмних систем і комплексів, враховуючи вимоги швидкого розвитку інноваційних процесів.


Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта та професійна підготовка в області розробки та впровадження інформаційних технологій, розробки програмного забезпечення, адміністрування програмних систем і комплексів; вирішення спеціалізованих проблем в процесі професійної діяльності з комп'ютерної графіки і Web-дизайну.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм


Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Програмування, Комп'ютерна електроніка, Архітектура комп'ютерів, Комп'ютерна схемотехніка, Операційні системи, Комп'ютерні мережі, Основи програмної інженерії, Охорона праці та охорона праці в галузі, Об'єктно-орієнтоване програмування, Основи комп'ютерної техніки, Програмування інтернет-орієнтованих додатків, Основи художньої графіки, Кросплатформне Веб-програмування, Комп'ютерна графіка у Веб-орієнтованих системах, Основи візуального дизайну Веб-проектів, Комп'ютерна графіка, Основи і стандарти інформаційної безпеки, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика.


Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


123 - «Комп’ютерна інженерія» Безпека комп’ютерних систем і мереж


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 123 - «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з кібербезпеки


Мета освітньої програми: Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі комп’ютерної інженерії, що направлені на здобуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних умінь розв’язувати типові завдання та вирішувати спеціалізовані проблеми в процесі професійної діяльності; здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми інформаційної безпеки комп’ютерних систем та мереж, здійснення контролю систем захисту інформаційного і кіберпросторів окремих суб’єктів, їх інфраструктури від ризику стороннього кібернетичного впливу.


Основний фокус освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на дослідженні та аналізі сьогоднішнього стану інформаційних технологій і спрямована на формування компетенцій, що дозволять оволодіння принципами, методами, програмно-технічними засобами та технологіями створення, використання, модернізації і обслуговування комп’ютерних систем та мереж і їх компонентів, а також систем захисту для забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерних систем і мереж з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізації, економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

- 3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки


Можливість отримати міжнародні сертифікати з інформаційної безпеки.


Місця працевлаштування: освітні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Основи комп’ютерної техніки, Основи і стандарти інформаційної безпеки, Комп'ютерна графіка, Програмування, Комп'ютерна електроніка, Архітектура комп'ютерів, Архітектура і моделі безпеки, Операційні системи, Комп'ютерні мережі, Основи програмної інженерії, Охорона праці та охорона праці в галузі, Системи технічного захисту інформації, Управління інформаційною безпекою, Теорія інформації та кодування, Кібербезпека в інфоко-мунікаціях, Технологія проектування КС, Безпека комп'ютерних систем та мереж, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика


Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


121 - «Комп’ютерна інженерія» Розробка програмного забезпечення


Галузь знань: 12 - «Інформаційні технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійний ступінь та назва кваліфікації мовою оригіналу: фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення


Мета освітньої програми: формування особистості фахівця, здатного проектувати, розробляти та тестувати програмне забезпечення, ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з аналізом предметних областей (доменів), формулюванням вимог, створенням, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.


Основний фокус освітньої програми: Акцент на формування здатності забезпечити ефективне використання сучасних методів і технологій розробки програмного забезпечення для діяльності відповідних підприємств і організацій з метою розвитку їх конкурентоздатності. Освітньо-професійна програма дозволяє набути компетентностей у сфері прикладного і системного програмного забезпечення, баз даних, веб- та хмарних технологій.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки комп’ютерних систем та мереж, математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.


Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки

- 3121 Технік із системного адміністрування

- 3121 Технік-програміст

- 3121 Фахівець з інформаційних технологій

- 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

- 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

- 3121 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм


Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).


Обов’язкові компоненти циклу професійно-практичної підготовки: Основи програмування та алгоритмічні мови, Об'єктно-орієнтоване програмування, Архітектура комп'ютера, Конструювання програмного забезпечення, Алгоритми та структури даних, Операційні системи, Організація комп'ютерних мереж, Бази даних, Основи програмної інженерії, Людино-машинний інтерфейс (проектиний практикум), Інструментальні засоби візуального програмування, Охорона праці та охорона праці в галузі, Комп'ютерна схемотехніка, Програмування ПЛІС, Програмування в мережі Інтернет, Основи і стандарти інформаційної безпеки, Комп'ютерна логіка, Основи автоматизованого проектування, Комп'ютерна графіка, Теорія електричних та магнітних кіл, Навчальна практика, Виробнича технологічна практика, Переддипломна практика.


Державна атестація: виконання та захист дипломного проекту/роботи фахового молодшого бакалавра


051 - «Економіка» Економіка та організація бізнесу

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з економіки

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 120 кредитів ЄКТС

Термін освоєння програми:

• на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців;

• на основі базової середньої освіти - 2 роки 10 місяців.


Фахівець з економіки та організації бізнесу - це спеціаліст нового покоління, здатний ефективно працювати як на промислових і комерційних підприємствах та організаціях різних форм власності, так і успішно започаткувати власну справу.

Ринкові методи господарювання обумовлюють постійну потребу в фахівцях з питань створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація бізнесу» сьогодні дуже актуальна та перспективна.Економіка і організація бізнесу - це вивчення економічної і організаційної сутності бізнесу, особливостей його внутрішнього і зовнішнього середовища в Україні, господарських та організаційних форм, аспектів інформаційного забезпечення, основних напрямків цієї діяльності, принципів ефективного функціонування сучасного підприємництва.Навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація бізнесу» дозволяє здобувачам освіти одержати спеціальні знання та вміння грамотно і компетентно організувати виробничо-господарську діяльність, забезпечувати виконання запланованих обсягів виробництва продукції відповідної якості з найменшими затратами, встановлювати ціни на вироблену продукцію та оцінити їх вплив на прибутковість підприємства.

Розробка бізнес-планів та мистецтво презентацій апробується в студентському клубі «Бізнес-клуб», який функціонує на базі ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ».Послідовне вивчення проблеми економіки і організації бізнесу виступає умовою сучасної підготовки фахівців. Саме глибоке пізнання природи економіки і організації підприємництва, набуття поглиблених і різноманітних знань сучасного управління в підприємницькій діяльності, вміння самостійно проводити маркетингові дослідження, здійснювати фінансові операції, безперервно провадити інноваційний пошук - визначають ефективність підготовки кваліфікованих підприємців.По закінченню навчання за освітньо-професійною програмою «Економіка та організація бізнесу» випускники

Знають:

• економічну термінологію, категорії та поняття;

• типові методики розрахунків економічних і соціально-економічних показників суб’єктів господарювання;

• методику аналізу господарських процесів підприємницьких структур;

• принципи та технологію планування діяльності суб’єктів господарювання;

• методи й інструментарій організації та управління діяльності підприємств;

• сучасні форми здійснення підприємницької діяльності та особливості їх організації.


Вміють:

• генерувати бізнес-ідеї;

• визначати мету, завдання діяльності та структуру управління підприємства;

• планувати господарську діяльність підприємства;

• визначати потребу підприємства в усіх видах ресурсів;

• обґрунтовувати резерви зниження витрат і засоби економії ресурсів;

• ефективно управляти діяльністю підприємства;

• оцінювати фінансовий стан підприємства;

• оптимізувати податкові платежі підприємства;

• складати необхідні документи для реєстрації власного підприємства;

• розробляти бізнес-плани розвитку власного бізнесу;

• працювати з програмним забезпеченням.


Випускники можуть реалізувати себе як:

• фахівець з праці;

• фахівець з нормування праці;

• фахівець планування;

• фахівець з ціноутворення;

• бізнес-аналітик;

• фахівець з розвитку бізнесу;

• фахівець з управління бізнесом;

• помічник керівника підприємства (установи, організації);

• помічник керівника виробничого підрозділу;

• помічники керівників малих підприємств без апарату управління.


По закінченні навчання випускники мають змогу продовжити навчання за скороченою програмою підготовки за рівнем вищої освіти «Бакалавр» в ВСП «Одеський фаховий технічний коледж ОНТУ» та, в подальшому, магістра в Одеському національному технологічному університеті.
072 - «Фінанси, банківська справа та страхування» Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 120 кредитів ЄКТС

Термін навчання:

• на основі базової загальної середньої освіти - 2 роки 10 місяців;

• на основі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 місяців.


Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» орієнтована на отримання здобувачами освіти фундаментальних знань з теорії й практики в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг – економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії, органи місцевого самоврядування, органи казначейської служби, органи податкової служби) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури).Навчальний процес в коледжі базується на використанні інтерактивних, комбінованих та проблемних лекцій, тренінг-курсів, застосуванні новітніх технологій візуалізації інформації при проведенні семінарів-дискусій, презентацій-обговорень, круглих столів за участю фахівців з фінансів, страхування, банківських працівників, а також представників бізнес-структур.Мистецтво презентацій та ведення дискусій апробується в студентському клубі «Фінансова грамотність», який функціонує на базі ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ».Програма реалізується у тісному співробітництві з провідними банками, фінансовими установами, страховими компаніями, підприємствами різних сфер та галузей економіки, фахівці яких активно залучаються до навчального процесу та організації проведення різних видів практик. Особливістю програми є те, що вона спрямована на підготовку фахівців з новим креативним способом мислення, здатних ефективно працювати в сучасному інформаційно-цифровому просторі, застосовувати існуючі банківські технології та інструментарій.По закінченню навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» випускники

Знають:

• економічну термінологію, чинні класифікації в галузі фінансів, банківської, страхової справи;

• особливості функціонування сучасної національної і світової фінансових систем та їх структури;

• особливості та принципи організації фінансових відносин у сфері державних фінансів та підприємств;

• економічний зміст та механізми здійснення базових банківських операцій та надання банківських послуг;

• методику і техніку оцінки фінансових показників підприємства;

• сутність економічних категорій податків та оподаткування;

• основи функціонування фінансового ринку та діяльності фінансових посередників на різних його сегментах;

• страхову справу та порядок надання страхових послуг.


Вміють:

• здійснювати фінансове планування й прогнозування, розробляти поточні фінансові плани та бюджети;

• здійснювати фінансові розрахунки щодо потреби у коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;

• визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів;

• складати оперативну та фінансову звітність;

• здійснювати фінансовий контроль, проводити аналіз фінансово-господарської діяльності;

• здійснювати всі види банківських операцій, їх облік та аналіз;

• забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проведення фінансовоекономічних розрахунків;

• проводити розрахунки за всіма видами страхової діяльності;

• виконувати роботу з укладення і ведення страхових договорів.


Випускники освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг» можуть працювати:

• у сфері державних фінансів – установах Державного казначейства, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, регіональних фінансових управліннях;

• в банківській сфері - установах Національного банку України та комерційних банках;

• на підприємствах і об'єднаннях різних галузей господарства та форм власності і організаційного формування;

• у страхових організаціях;

• в інвестиційних фондах і компаніях.


Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» можуть продовжити навчання за скороченою програмою підготовки за рівнем вищої освіти «Бакалавр» в Одеському національному технологічному університеті.
Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок


Монтаж і обслуговування систем кондиціювання і вентиляції повітря


Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів


182 - «Технології легкої промисловості» Індустрія моди


Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр


Мета освітньої програми: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері технологій легкої промисловості; підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до професійної діяльності з проєктування та виготовлення виробів легкої промисловості та подальшого навчання за спеціальністю.

Основний фокус освітньої програми: акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, організаторських, спеціальних навичок інтегративного вирішення завдань в галузі легкої промисловості, набуття знань та навичок вирішення типових спеціалізованих завдань в сфері технологій легкої промисловості.

Придатність до працевлаштування: професійна діяльність як фахівця з розробки асортименту виробів та конструювання моделей виробів індустрії моди, впровадження сучасних технологій з їх виготовлення, здійснення аналізу економічності моделей, проектування технологічного процесу виробництва.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 (із змінами):

3111 Технік-технолог

3118 Технік-конструктор

3119 Диспетчер

3119 Лаборант

3119 Технік з підготовки виробництва

3119 Технік з підготовки технічної документації

3340 Майстер виробничого навчання

2452.2.23634 Модельєр-конструктор

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності: Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції; Історія моди; Управлінська діяльність; Матеріалознавство; Основи прикладної антропології; Технології виготовлення складових елементів костюму; Проєктування складових елементів костюму; Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва; 2D та 3D технології у fashion-індустрії; Комп’ютерна графіка в дизайні виробів; Устаткування для виготовлення виробів; Проєктування потоків; Товарознавство та експертиза якості виробів індустрії моди; Особливості проєктування виробів індустрії моди; Основи технології швейних виробів; Економіка та організація виробництва; Охорона праці та охорона праці в галузі; Навчально-ознайомча практика; Навчальна практика з придбання умінь і досвіду практичної роботи; Навчальна практика з отримання робітничої професії; Виробнича практика; Переддипломна практика.

Державна атестація: атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).


182 - «Технології легкої промисловості» Моделювання та конструювання промислових виробів


Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Рівень: фахова передвища освіта

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості»

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр


Мета освітньої програми: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері технологій легкої промисловості; підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до професійної діяльності з проєктування та виготовлення виробів легкої промисловості та подальшого навчання за спеціальністю.


Загальний фокус: акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, організаторських, спеціальних навичок інтегративного вирішення завдань в галузі легкої промисловості.

Спеціальний фокус: набуття знань та навичок вирішення типових спеціалізованих завдань в сфері технології легкої промисловості.


Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність як фахівця з розробки асортименту виробів та конструювання моделей виробів індустрії моди, впровадження сучасних технологій з їх виготовлення, здійснення аналізу економічності моделей, проектування технологічного процесу виробництва.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 (із змінами):

3111 Технік-технолог

3118 Технік-конструктор

3119 Диспетчер

3119 Лаборант

3119 Технік з підготовки виробництва

3119 Технік з підготовки технічної документації

3340 Майстер виробничого навчання

2452.2.23634 Модельєр-конструктор


Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності: Вступ до фаху; Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції; Історія моди; Управлінська діяльність; Матеріалознавство; Основи прикладної антропології; Технологія виробів; Основи конструювання виробів; Комп’ютерне проєктування виробів; Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва, Художнє проєктування виробів; Устаткування для виготовлення виробів; Економіка та організація виробництва; Товарознавство та експертиза якості швейних виробів; Живопис; Рисунок; Охорона праці та охорона праці в галузі; Навчально-ознайомча практика; Навчальна практика з придбання умінь і досвіду практичної роботи; Навчальна практика з отримання робітничої професії; Виробнича практика; Переддипломна практика.


Державна атестація: атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту).


ІТ-маркетинг і бізнес комунікації


Товарознавство та комерційна діяльність


Товарознавство в митній справі


Освітньо-професійний ступінь: Бакалавр


Бакалавр з енергетики


Бакалаврат зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія"


Бакалаврат зі спеціальності "Економіка"