Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра комп`ютерної інженерії


Кафедра комп’ютерної інженерії ВСП «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету» здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» за напрямком підготовки 123 «Комп’ютерна інженерія».


Наразі у складі кафедри працює 5 викладачів на постійній основі та 4 – на засадах зовнішнього сумісництва. Серед яких: кандидатів наук – 6, докторів наук – 2.

Основною метою діяльності кафедри є якісна підготовка і випуск кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для галузі 12- «Інформаційні технології».


Досягнення мети відбувається через:

- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму викладацького складу кафедри;

- впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу, вживання новітніх освітніх технологій.

- розвиток матеріально-технічної бази.


Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:

- поліпшення якості навчання здобувачів освіти шляхом запровадження нових активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, розширення застосування електронних інформаційних ресурсів та іншого програмного забезпечення;

- поглиблення загальної інформаційної підготовки майбутніх фахівців, формування у них вміння ефективно використовувати комп'ютерні та інформаційно-комунікаційні засоби, що сприятиме розвитку їх інформаційної культури, розширенню застосування у майбутній роботі технологій і ресурсів;

- забезпечення необхідної якості навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри.


Викладачі кафедри ставлять перед собою за мету не тільки надати майбутнім фахівцям знання, але й сформувати мотивацію та власного професійного розвитку, виховати прагнення до їх постійного оновлення, власного самовдосконалення.


Склад кафедри:

1. Іванова Л.В. – зав. кафедрою, викладач вищої категорії, викладач-методист, к.т.н., директор коледжу

2. Кривченко Ю.В. – заст. зав. кафедрою, викладач вищої категорії

3. Суліма Ю.Ю. – викладач вищої категорії, викладач-методист, к.т.н., заст. директора коледжу з навчально-методичної роботи

4. Скорнякова О.В. – викладач вищої категорії, викладач-методист, к.п.н., зав. відділення комп’ютерних систем

5. Кунуп Т.В. – викладач вищої категорії, викладач-методист, к.т.н.