Одеська національна академія харчових технологій

Рада роботодавців спеціальності 142 Енергетичне машинобудування


Державна політика у сфері формування кваліфікованих кадрів та розвитку освітніх і наукових процесів спрямована на координацію спільних дій роботодавців та навчальних закладів, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок, для забезпечення якості та конкурентоспроможності кваліфікованих кадрів на внутрішньому і зовнішньому ринках праці, розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень (ст. 2 Закону України “Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх та наукових процесів”).


Метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва ВСП «ОТФК ОНАХТ» із зацікавленими установами, організаціями та підприємствами створено Раду роботодавців спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування», яка покликана об'єднати інтелектуальний потенціал, матеріальні, фінансові та інші ресурси для підготовки конкурентоспроможних фахівців для підприємств і виробництв галузі «Електрична інженерія» різних форм власності.


Кафедра «Енергетичне машинобудування» співпрацює з Радою роботодавців спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»:
Результати навчання випускників 2020 року, ОР «бакалавр» спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування