Одеська національна академія харчових технологій

До обговорення


Положення про порядок розроблення навчальних програм навчальних дисциплін (предметів) в ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ»


Проект Правил поведінки студентів у ВСП "ОТФК ОНТУ"