Одеська національна академія харчових технологій

До обговорення


Положення про огляд-конкурс на кращу академічну (навчальну) групу у ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ»


Освітньо-професійна програма "Системи кондиціювання і вентиляції повітря", ступінь вищої освіти - Бакалавр (Нова редакція 2024)


Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія", ступінь вищої освіти - Бакалавр (Нова редакція 2024)


Положення про формування загального педагогічного навантаження на навчальний рік, планування і облік навчальної, методичної, організаційної, інноваційної та виховної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ» (нова редакція 2024 р.)


Положення про порядок розроблення навчальних програм навчальних дисциплін (предметів) в ВСП «Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ»


Проект Правил поведінки студентів у ВСП "ОТФК ОНТУ"