Одеська національна академія харчових технологій

Музей коледжу, книга "Трудової Слави", відмінники


Музей при ОТК ОНАХТ, як складова системи навчально-виховної роботи, створений з метою залучення студентської молоді до вивчення та збереження історично-культурної спадщини українського народу, формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традиції, національних цінностей українського народу та популяризації роботи та діяльності ОТК з метою профорієнтації.Основними завданнями музею є:


Музей також проводить дослідницьку роботу:


Робота музею організовується на принципі самоврядування. Вищим керівним органом є Рада музею. Рада музею обирається на зборах студентського активу музею та складається з студентів і педагогічних працівників. Її кількісний склад визначається характером і обсягом роботи музею.


Музей в своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно коледжу.