Одеська національна академія харчових технологій

Роз’яснення щодо переліку документів, які подають вступники


1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі вступу БСО, ПЗСО, КР реєструють заяви:

- тільки в електронній формі (через електронний кабінет в ЄДЕБО на веб-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/), крім визначених у цьому пункті випадків;

подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, інші заяви реєструють тільки в електронній формі:

- за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного тесту чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фото полімерних технологій їх виготовлення;

подають заяви тільки в паперовій формі:

- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію свідоцтва про народження;

- копію ідентифікаційного коду у разі його відсутності на ID-картці або свідоцтві про народження;

- копію витяг (довідки) про місце проживання (реєстрації);

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

- копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, 14 на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та копію додатку до нього;

- копію документів про особливий соціальний статус для вступників пільгових категорій;

- вісім кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі).

- копії паспорту та ідентифікаційного коду одного з батьків для подальшого заключення договору на надання освітніх послуг.