Одеська національна академія харчових технологій

Результати анкетування студентів відділення Енергетичних систем


Результати анкетування Дотримання академічної доброчесності


Результати анкетування Якості Освітнього процесу студентами


Результати анкетування Освітня тракеторія здобувача


Результати анкетування Самостійна робота студента


Результати анкетування Втілення ідеї студентоцентризму в освітній процес