Одеська національна академія харчових технологій

Громадська організація


Громадська організації «Родинне коло ОТК», створена 2009 році є громадською організацією, яка заснована випускниками, студентами, викладачами Одеського технічного коледжу, та іншими громадянами на підставі Закону України "Про об’єднання громадян", Конституції України та інших актів чинного законодавства.


Метою створення Організації є сприяння розвитку освіти, науки та практичної діяльності в Одеському технічному коледжі Одеської національної академії харчових технологій, сприяння в організації навчально-виховного процесу студентів, організації виробничих практик студентів, розвиненні матеріально-технічної бази Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій та його соціальної інфраструктури, проведення серед членів Організації координаційних нарад, конгресів, конференцій, симпозіумів, колоквіумів, семінарів та професійних конкурсів у сфері діяльності Організації. Сприяння у здійсненні і розвитку виставочної діяльності, сприяння в одержанні членами Організації якісної професійної освіти різних рівнів, та у працевлаштуванні випускників Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій, як в Україні, так і за кордоном, у порядку встановленому законодавством. Участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації фахівців, що є членами організації, організація заохочення студентів, випускників та викладачів Одеського технічного коледжу Одеської національної академії харчових технологій за навчальні, науково-технічні, виробничі та інші досягнення, а також за суспільну та гуманітарну діяльність як в Україні, так і за кордоном. Призначення персональних нагород Організації. Надання допомоги талановитій творчій молоді, призначення стипендій, матеріальної допомоги членам організації.


Склад керівного органу – Правління Громадської організації
«Родинне коло ОТК»п/п
Фамілія, ім’я, По батькові Обраний на посаду
1 Суліма Юлія Євгеніївна Президент Правління
2 Ільчишина Наталя Миколаївна Член Правління
3 Копайгородська Тетяна Григорівна Член Правління

Суліма Юлія Євгеніївна