Одеська національна академія харчових технологій

Положення про коледж


Увага! У зв'язку з великою кількістью файлів на данній сторінці, було вирішено змінити онлайн переглят на відповідні url-адреси, для запобігання повільного відображення інформації


Положення про ОТФК ОНАХТ

Положення про тендерний комітет ОТФК ОНАХТ

Положення про організацію освітнього процесу ОТФК ОНАХТ

Положення про надання щорічної грошової винагороди педадогічним працівникам ОТФК ОНАХТ

Положення про встановлення надбавок та доплат до посадового окладу (тарифної ставки) за високі досягнення у праці, складність, напруженість у роботі та виконання особливо важливих робіт (на термін їх виконання) працівникам ОТФК ОНАХТ

Положення про комісію із заохочення та нагородження працівників ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок морального та матеріального заохочення працівників та колективів структурних підрозділів ОТФК ОНАХТ

Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ОТФК ОНАХТ

Положення про навчально - методичний кабінет забезпечення якості освіти ОТФК ОНАХТ

Положення про академічну доброчесність в ОТФК ОНАХТ

Положення про запобігання конфлікту в освітньому процесі в ОТФК ОНАХТ

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ОТФК ОНАХТ

Положення про організацію інклюзивного навчання в ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів сво фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та бакалавра в ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу в ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ВСП ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок реалізації на академічну мобільність учасниками освітнього процесу в ОТФК ОНАХТ

Положення про проведення підсумкового семестрового контролю в дистанційному режимі в ОТФК ОНАХТ

Положення про проектні групи та групи забезпечення в ОТФК ОНАХТ

Положення про раду роботодавців в ОТФК ОНАХТ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОТФК ОНАХТ

Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій в ОТФК ОНАХТ

Положення про державну підсумкову атестацію в ОТФК ОНАХТ

Положення про організацію дипломного проектування в ОТФК ОНАХТ

Положення про екзаменаційну комісію в ОТФК ОНАХТ

Положення про індивідуальний план здобувача освіти в ОТФК ОНАХТ

Положення методичну раду в ОТФК ОНАХТ

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам вищої освіти в ОТФК ОНАХТ

Положення про проведення державної атестації здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку дипломів про вищу освіту державного зразка та додатків до них в ОТФК ОНАХТ

Порядок розробки, затвердження, періодичний перегляд та закриття освітніх програм в ОТФК ОНАХТ

Порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в ОТФК ОНАХТ

Положення про порядок переведення та поновлення здобувачів освіти в ОТФК ОНАХТ

Положення про педагогічну раду

Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Одеського технічного фахового коледжу Одеської національної академії харчових технологій на 2020 – 2025 роки

Організація роботи відділення

Положення про пiдвищення квалiфiкацii та стажування

Положення про порядок переведення осiб, якi навчаются за кошти фiзичних та юридичних осiб, на навчання за кошти державного бюджету

Положення про Раду студентського самоврядування ОТФК ОНАХТ

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Положення про норми часу

Положення про організацію навчально – виробничої практики

Положення про кафедру Енергетичного машинобудування