Одеська національна академія харчових технологій

Виховна роботаВиховний процес у коледжі є невід'ємною складовою освітнього процесу і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини громадянина тощо.


Мета виховної роботи - це формування громадянина через його політичну, правову, морально-етичну, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.


Зміст виховної роботи передбачає особистісно орієнтовану національну модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації особистості, розвиток в молодих людей національної гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей, визначає напрями гуманістичної виховної діяльності в коледжі.


Забезпечує виконання завдань національно-патріотичного, моральноетичного, екологічного, художньо-естетичного та громадянського виховання студентської молоді, сприяє вихованню гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально-активної національно-свідомої особистості, наділеною глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями і патріотичними почуттями.


ВИХОВНУ РОБОТУ В КОЛЕДЖІ ЗДІЙСНЮЮТЬ:

- директор;

- заступники директора;

- завідувачі відділень;

- викладачі;

- класні керівники груп;

- вихователі гуртожитків;

- культорганізатор;

- керівники гуртків;

- завідувач гуртожитку (в плані виховної роботи);

- практичний психолог (в плані виховної роботи);

- соціальний педагог (в плані виховної роботи);

- керівник фізичного виховання (в плані виховної роботи).


СТРУКТУРА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

- виховання під час навчальних занять та класних годин;

- позаурочна та індивідуальна робота;

- заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;

- участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;

- робота в органах студентського самоврядування;

- виховна робота в гуртожитках;

- проведення коледжівських традиційних заходів.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

- національно-патріотичне виховання;

- громадянсько-правове виховання;

- морально-етичне виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- трудове (професійне) виховання;

- фізичне виховання та утвердження здорового способу життя;

- екологічне виховання;

- сімейно-родинне виховання;

- студентське самоврядування.


Уся освітня діяльність коледжу ґрунтується на принципі єдності навчання та виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її формах здійснюється двома основними шляхами – через навчальний процес і у поза навчальний час Всі учасники виховного простору працюють над проблемою формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття відданості, любові до Батьківщини, турботи про благо рідного народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку та захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України.