Одеська національна академія харчових технологій

Комісія спецдисциплін технологічного циклуЦиклова комісія спецдисциплін технологічного циклу є випусковою та забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 181 Харчові технології:

1. Освітньо-професійна програма - «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

2. Освітньо-професійна програма – «Інноваційні технології та організація громадського харчування».Головне завдання циклової комісії – це забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних фахівців, шляхом формування у здобувачів освіти фахових технологічних компетенцій, стимулювання потреби постійно вчитися та самовдосконалюватись.


Діяльність комісії спрямовується на удосконалення методичного забезпечення занять, впровадження новітніх технологій навчання, при цьому особлива увага приділяється практичному навчанню, рішенню реальних виробничих проблем в навчальному процесі.


Досягнення мети відбувається через збільшення інтелектуального потенціалу комісії, розвиток матеріально-технічної бази, підвищення професіоналізму викладацького складу, впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, вживання новітніх освітніх технологій.


За цикловою комісією закріплені такі наступні навчальні дисципліни:


Викладачі циклової комісії постійно підвищують свою кваліфікацію, проходячи стажування на відповідних кафедрах Одеського національного технологічного університету та на підприємствах галузі. Для забезпечення високого рівня навчального процесу викладачі комісії працюють над створенням програм дисциплін, методичних рекомендацій, конспектів лекцій, навчальних посібників тощо.