Одеська національна академія харчових технологій

Матеріали круглого столу (09.11.2021) з питань німецького досвіду організації дуального навчання у вищій школіНаціональна модель взаємодії вищої освіти з ринком праці сформувалася під впливом світових процесів, зокрема глобалізації, інтернаціоналізації.

Світ постійно змінюється, модернізується, ринок праці потребує все більше нових висококваліфікованих кадрів. Часом роботодавці менше уваги приділяють диплому, а більше – навичкам працівника. Система освіти не стоїть на місці. Кожного року зявляються нові програми, спеціальності, професії, які дивують одних та є вже звичними для інших. Освіта має готувати професійні кадри, яких сьогодні бракує всім галузям економіки. Однією з можливостей наближення освіти до потреб ринку праці є впровадження дуальної форми здобуття освіти. І роботодавці почали розуміти, що без їх активної участі реалізація засад дуальної освіти неможлива. Крім того це є формою підбору персоналу та формування кадрового резерву.

Що ми взагалі чули і знаємо про дуальну освіту (Duales Studium)? Для України це поки що мало знайоме поняття, а ось велика кількість студентів Німеччини обирає саме такий шлях здобуття вищої освіти.

Цю систему було започатковано у Німеччині. Вона пройшла довгий період розвитку, й модернізована та впроваджена у вищу школу. Про це та інше йшла мова в рамках круглого столу для учасників пілотного проєкту з питань підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти України в контексті європейської інтеграції (за участі німецьких експертів), який відбувся 9 листопада п.р. Захід проведено в партнерстві Науково-методичного центру ВФПО, Фонду ім Ф. Еберта, проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU) за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Досвід організації освітнього процесу за дуальною формою в німецьких університетах представив Ральф Шлаудер, д-р економічних наук, професор Університету прикладних наук Вайнштефан-Тріздорф (Німеччина).

Під час виступу спікер наголосив, що: «Дуальна освіта передбачає постійний зв’язок закладу освіти з роботодавцем. Зацікавленість роботодавців тут полягає в бажанні отримати молодого висококваліфікованого працівника, максимально мотивованого до роботи одразу після закінчення навчання. Зауважив, що в університеті, в якому він працює «із 150 студентів – 20% навчаються за дуальною формою». Зокрема, доповідач звернув увагу на те як побудовано графік освітнього процесу; як формуються навчальні плани, як організовано роботу наставників, консультантів, як здійснюється поточний та підсумковий контроль навчання студентів. Акцентував увагу на необхідності формування сучасних навчальних планів і програм, навчанні викладачів та інших актуальних питаннях. Крім того, зупинився на перевагах, проблемах та недоліках такого навчання. Ральф Шлаудер, надав практичні поради з питань запровадження дуальної освіти в українських закладах освіти.

Учасниками заходу були представники закладів освіти –учасники пілотного проєкту, що здійснюють підготовку фахівців для різних галузей економіки, представники підприємств-партнерів та інші зацікавлені особи, які вели «живу» дискусію із доповідачем у чаті.

Захід був інформативним, змістовним та цікавим.