Одеська національна академія харчових технологій

Комісія економічних дисциплінЦиклова комісія економічних дисциплін створена в 1967 році забезпечує викладання економічних дисциплін на всіх спеціальностях коледжу.


Також комісія економічних дисциплін ВСП «Одеського технічного фахового коледжу ОНТУ» є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами:


Головна мета роботи циклової комісії полягає у формуванні професійних компетентностей здобувачів освіти та забезпеченні якості підготовки фахівців, здатних у сучасних соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики.


Для досягнення цієї мети циклова комісія розробляє та впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій.


Основним завданням викладачів є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології.


Основні напрями роботи циклової комісії:


Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу.


В комісії працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких: 1 кандидат економічних наук, 2 викладача-методиста, 2 викладача вищої категорії, 2 викладача першої категорії, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання.Члени циклової комісії працюють над удосконаленням педагогічної майстерності, проходять підвищення кваліфікації в ЗВО України, займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, тренінгах, семінарах, майстер-класах, конкурсах.


За роки роботи викладачами комісії економічних дисциплін підготовлено більше 2000 фахівців. Наші випускники є працівниками та керівниками приватних підприємств, бюджетних установ, комерційних структур, банків, страхових компаній, бізнесмени тощо.


Наші випускники

Наші випускникиПереглянути навчально-методичні комплекси Фінанси, банківська справа та страхування можна за посиланням.