Одеська національна академія харчових технологій

Викладачі комісії економічних дисциплін


Коваленко Наталія Степанівна


Посада: викладач вищої категорії

Педагогічне звання: Викладач-методист

Освіта: повна вища. Закінчила Одеський інститут народного господарства у 1986р.

Спеціальність: бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в промисловості

Кваліфікація: економіст

Дисципліни, які викладає: Бухгалтерський облік, Основи підприємницької діяльності, Облік та звітність господарської діяльності, Фінансовий облік, Основи бізнесу та етика спілкування, Розробка бізнес-плану, Менеджмент, Аудит, основи маркетингу

Стаж роботи (педагогічний): з 2000 року


Керівник робочої групи Освітньої-професійної програми «ІТ-маркетинг та бізнес-комінації» зі спеціальності 075 «Маркетинг», ОПС фаховий молодший бакалавр;

Член робочої групи Освітньої-професійної програми «Товарознавство в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПС фаховий молодший бакалавр.

Член обласної методичної комісії викладачів бухгалтерського обліку


Результати професійної та наукової діяльності викладача - посилання.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача - посилання.

Воронкова Юлія Володимирівна


Посада: Завідувач економічного відділення, викладач вищої категорії

Освіта: Повна вища. Закінчила Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського в 2001 році.

Спеціальність: Маркетинг на ринку продовольчих товарів

Кваліфікація: Маркетолог-економіст

Дисципліни, які викладає: «Маркетинг», «Логістика», «Маркетингові дослідження», «Сучасні технології маркетингу», «Поведінка споживача», «Маркетингові комунікації»

Стаж роботи (педагогічний): з 2001 року


Керівник робочої групи Освітньо-професійної програми «ІТ-маркетинг та бізнес комунікації» за спеціальністю 075 «Маркетинг», ОПС фаховий молодший бакалавр;

Член робочої групи Освітньо-професійної програми «Товарознавство в митній справі» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПС фаховий молодший бакалавр.

Член підкомісії 075 Маркетинг Науково-методичної комісії сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України по розробці проекту «Стандарту фахової передвищої освіти України: галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 075 Маркетинг, 2020-2021 рр.

Заступник голови фахового методичного об’єднання сектору фахової передвищої освіти Навчально-методичного центру Міністерства освіти і науки України 075, 076 Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Експерт з акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг.


Результати професійної та наукової діяльності викладача - посилання.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача - посилання.

Мартиросян Ірина Ашотівна


Посада: викладач вищої категорії, старший викладач кафедри товарознавства та митної справи ОНТУ за сумісництвом

Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Освіта: Повна вища. Закінчила Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського в 2006 році.

Спеціальність: «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Кваліфікація: Товарознавець-експерт

Дисципліни, які викладає: Основи митної справи та організація боротьби з контрабандою; Товарознавство непродовольчих товарів; Розроблення товарів та брендинг, Митні платежі та технічні засоби митного контролю, Методи товарознавчих досліджень, Теоретичні основи товарознавства, Товарна номенклатура та міжнародна система кодування товарі, Товарознавча експертиза, ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Стаж роботи (педагогічний): з 2006 року


Керівник робочої групи Освітньо-професійної програми «Товарознавство в митній справі» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ОПС фаховий молодший бакалавр;

Член робочої групи Освітньо-професійної програми «ІТ-маркетинг та бізнес-комунікацій» зі спеціальності 075 «Маркетинг», ОПС фаховий молодший бакалавр.

Заступник голови підкомісії 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Науково-методичної комісії сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України по розробці проекту «Стандарту фахової передвищої освіти України: галузь знань 07 Управління та адміністрування, 2020-2021 рр.

Експерт з акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Членкиня Асоціації українсько-європейського наукового співробітництва "CUESC" з 2021р.

Членкиня IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» з 2023р.


Результати професійної та наукової діяльності викладача - посилання.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача - посилання.

Козловська Вікторія Юріївна


Посада: викладач І категорії

Освіта: Повна вища. Закінчила Одеську національну академію харчових технологій у 2010 році.

Спеціальність: Товарознавство та експертиза в митній справі

Кваліфікація: Товарознавець-експерт

Дисципліни, які викладає: «Вступ до фаху», «Теоретичні основи товарознавства», «Експертиза товарів», «Керування та оптимізація сайту (SEO)», «Основи SMM маркетингу»

Стаж роботи (педагогічний): з 2010 року


Результати професійної та наукової діяльності викладача - посилання.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача - посилання.

Макарова Наталя Володимирівна


Посада: Викладач другої категорії, викладач комісії товарознавства

Освіта: Повна вища. Закінчила Одеську національну академію харчових технологій у 2018р.

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кваліфікація: Товарознавець - експерт в митній справі

Дисципліни, які викладає: Товарознавство продовольчих товарів Комерційна діяльність, Організація та технології торговельних процесів, Основи маркетингу, Безпека товарів народного вжитку Обладнання підприємств торгівлі

Стаж роботи (педагогічний): з 2017 року


Результати професійної та наукової діяльності викладача - посилання.

Відомості про підвищення кваліфікації викладача - посилання.