Одеська національна академія харчових технологій
<<< Новини

Бінарне практичне заняття з навчальної практики

14 вересня 2023

13 вересня 2023 р. у групах 2КБ-03 та 2КС-59 викладачами комісії КТ та ПІ Кривченко А.А та Джабраіловим Д.В. було проведено бінарне практичне заняття з навчальної практики для здобувачів освіти за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»: «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та «Безпека комп’ютерних систем та мереж» за темою: «Робота з формулами в МS Word». На занятті була присутня викладач комісії – Краснієнко Н.В.

Метою заняття було сформувати вміння та навички щодо роботи з формулами; абсолютними, відносними ти мішаними посиланнями; закріпити на практиці правила запису формул і перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул.

Для досягнення мети і виконання завдань, що ставились на занятті викладачами було застосовано різноманітні методи навчання, такі як: пояснювально-ілюстративний та інтерактивний.

Таким чином було доведено, що інтегрований підхід у навчанні сприяє розширенню пізнавального досвіду здобувачів освіти у поставлених викладачами конкретних завдань.

У результатів проведеного бінарного практичного заняття була досягнута поставлена навчальна, розвивальна та виховна мети.

Знання та вміння, отримані під час виконання практичного заняття, студенти зможуть застосувати під час своєї професійної діяльності!