Одеська національна академія харчових технологій
Герб факультету комп`ютерної інженерії

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА КІБЕРЗАХИСТУ (КІПТАК)


СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГАМИ


Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»:


Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»:


ТЕРМІН НАВЧАННЯ


Випускники коледжів, які закінчили спеціальності галузі знань 12 «Інформаційні технології» (121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека»), навчаються на факультеті КІПтаК 2 роки на денній або заочній формі навчання на базі диплома молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра. З будь-якої іншої спеціальності – 3 роки на денній або заочній формі навчання «без академічної різниці!»


ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ КІПІК


Широкий спектр працевлаштування і стабільний фінансовий дохід, мобільність пошуку та зміни професії, освоєння найсучасніших технологій, співпраця з провідними світовими IT-компаніями, можливість займатися науковою діяльністю або працювати над власним стартапом під керівництвом викладачів факультету та менторів з топових IT-компаній.


БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ


Для випускників коледжів, що закінчили спеціальності галузі знань 12 «Інформаційні технології» (121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека») робиться запит на бюджетні місця для денної форми навчання. Кількість бюджетних місць змінюється кожного року.


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ


Вартістьнавчання змінюється щороку. Більш детальна інформація про вартість надання освітніх послуг знаходиться на сайті приймальної комісії ОНАХТ.