Одеська національна академія харчових технологій

Відділення


Відділення комп'ютерних систем

Віділення комп'ютерних систем Одеського технічного коледжу ОНАХТ готує фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за наступними напрямками:

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня программа:

 1. Розробка програмного забезпечення

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

123 Комп'ютерна інженерія

Освітня программа:

 1. Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
 2. Комп'ютерна графіка і Web-дизайн

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

125 Кібербезпека

Освітня программа:

 1. Безпека комп'ютерних систем і мереж

Бакалаври

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

123 Комп'ютерна інженерія

Освітня программа:

 1. Комп'ютерна інженерія

Завідує відділенням викладач комп’ютерних дисциплін вищої категорії, кандидат технічних наук, колишній випускник коледжу Суліма Юліан Юрійович.

Термін навчання студентів відділення денної форми навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти, та 2 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти. Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання в Одеській національній академії харчових технологій та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками, як на бюджетній – для кращих студентів, так і на контрактній формі навчання.

Профілюючими предметними комісіями відділення є комісія КТ та ПІ, в рамках яких студенти відділення комп'ютерних систем отримують основну масу теоретичних знань та практичних навичок, що необхідно для підготовки компетентного сучасного фахівця. Для підготовки всебічно розвиненого випускника, вивчення технічних предметів доповнюється навчальними дисциплінами циклу математичної, природньо-наукової, гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Під час навчання в коледжі студенти-«електронщики» («комп’ютерщики»), які навчаються по відповідним напрямкам, вивчають такі основні навчальні дисципліни:

 • 1. Теорія електричних та магнітних кіл
 • 2. Алгоритми та методи обчислень
 • 3. Комп’ютерна логіка
 • 4. Дискретна математика
 • 5. Комп’ютерна графіка
 • 6. Програмування та алгоритмічні мови
 • 7. Комп’ютерна електроніка
 • 8. Архітектура комп’ютерів
 • 9. Комп’ютерна схемотехніка
 • 10. Системне програмування
 • 11. Операційні системи
 • 12. Комп’ютерні мережі
 • 13. Організація баз даних
 • 14. Основи програмної інженерії
 • 15. Технічне обслуговування і ремонт ЕОТ
 • 16. Конструювання ЕОТ
 • 17. Прикладна теорія цифрових автоматів
 • 18. Периферійні пристрої
 • 19. Цифрові ЕОМ та мікропроцесорні системи
 • 20. Основи автоматизованого проектування
 • 21. Електрорадіовимірювання
 • 22. Об'єктно-орієнтоване програмування
 • 23. Конструювання програмного забезпечення
 • 24. Інструментальні засоби візуального програмування
 • 25. Програмування ПЛІС
 • 26. Програмування в мережі Інтернет
 • 27. Основи і стандарти інформаційної безпеки
 • 28. Офісне програмне забезпечення
 • 29. Кросплатформене Web-програмування
 • 30. Основи візуального дизайну Web-проектів

Практичні навички студенти комп’ютерних спеціальностей та спеціалізацій закріплюють під час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних (радіомонтажна, комп’ютерна, практика для одержання робочої професії) та виробничих (технологічна та переддипломна) практик. Загалом термін проходження практик складає 20 тижнів. Завершується навчання державною атестацією молодшого спеціаліста – підготовкою та захистом дипломного проекту.

Відділення енергетичних систем

Віділення енергетичних систем Одеського технічного коледжу ОНАХТ готує фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за наступними напрямками:

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Освітня программа:

 1. Монтаж і обслуговування холодильно компресорних машин та установок
 2. Монтаж і обслуговування систем кондиціювання та всіляції повітря

Бакалаври

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Освітня программа:

 1. Системи кондиціювання і вентиляції повітря

Завідує відділенням Бригадир Людмила Григорiвна.

Економічне відділення

Економічне відділення Одеського технічного коледжу ОНАХТ готує фахових молодших бакалаврів та бакалаврів за наступними напрямками:

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Освітня программа:

 1. Економіка підприємства
 2. Економіка та організація бізнесу

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня программа:

 1. Оціночна діяльність
 2. Фінанси, банківська справа та інтернет-банкінг

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Освітня программа:

 1. Маркетингова діяльність
 2. IT-маркетинг та бізнес комунікації

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня программа:

 1. Товарознавство і комерційна діяльність
 2. Товарознавство в митній справі

Бакалаври

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Освітня программа:

 1. Економіка

Завідує відділенням Воронкова Юлія Володимирівна, викладач спецдисциплін комісії товарознавства.

На відділенні навчаються 12 учбових груп денної форми навчання та 5 учбових груп заочної форми навчання. Загалом контингент студентів відділення станом на 01.01.2015 р. складає більше 500 студентів.

Термін навчання студентів відділення денної форми навчання – 2 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти, та 1 рік і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти. Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання в Одеській національній академії харчових технологій та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками на бюджетній основі та за умовами контракту.

Базовою предметною комісією для економічного відділення є комісія економічних дисциплін та товарознавства, де студенти економічного відділення отримують необхідні фахові знання та навички, формуючись як майбутні професіонали. Предмети спеціальності у навчальному плані вміло поєднані з гуманітарними, природньо-науковими, соціально-економічними іншими дисциплінами, що сприяє гармонійному розвитку студентів-економістів.

Під час навчання в коледжі студенти-«економісти», які навчаються по відповідним напрямкам, вивчають такі основні навчальні дисципліни:

 • Політична економія
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Фінанси
 • Бухгалтерський облік
 • РПС та регіональна економіка
 • Менеджмент
 • Гроші та кредит
 • Планування діяльності підприємства
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Політологія
 • Маркетинг
 • Фінанси підприємства
 • Економічний аналіз
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини
 • Організація виробництва
 • Ціноутворення
 • Нормування праці
 • Податкова система

Практичні навички студенти економічних спеціальностей закріплюють під час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних та виробничих практик. Завершується навчання в коледжі державною атестацією молодшого спеціаліста – складанням державного іспиту.

Студенти-«товарознавці», які навчаються по відповідним напрямкам, вивчають такі основні навчальні дисципліни:

 • Основи економічної теорії
 • Теоретичні основи товарознавства
 • Організація і технологія торгівельних процесів
 • Економіка торгівельного підприємства
 • Товарознавство продовольчих товарів
 • Торгівельно-технологічне обладнання
 • Психологія торгівлі та етика ділових відносин
 • Основи бізнесу
 • Менеджмент
 • Товарознавство непродовольчих товарів
 • Фінансова діяльність підприємства
 • Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг
 • Бухгалтерський облік
 • Торгівельна реклама
 • Ціноутворення
 • Основи митної справи
 • Основи митного права, митні збори і тарифи
 • Маркетинг
 • Статистика
 • Методи і технічні засоби митного контролю
 • Ринок іноземних товарів, боротьба з порушеннями митної справи
 • Експертиза товарів народного споживання
 • Організація діяльності на ринку нерухомості
 • Правове регулювання комерційної діяльності
 • Організація біржової діяльності
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Світовий ринок товарів і послуг
 • Податкова система

Студенти товарознавчих спеціальностей та спеціалізації закріплюють свої практичні навички під час виконання курсових робіт та проектів, а також проходження навчальних та виробничих практик на провідних торгівельних підприємствах Одещини та інших областей України. Завершується навчання державною атестацією молодшого спеціаліста – складанням державного іспиту.

Технологічне відділення

Технологічне відділення Одеського технічного коледжу ОНАХТ готує фахових молодших бакалаврів за наступними напрямками: спеціальності:

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

182 Технології легкої промисловості

Освітня программа:

 1. Виготовлення виробів і шкіри
 2. Моделювання та конструювання промислових виробів
 3. Індустрія моди

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

181 Харчові технології

Освітня программа:

 1. Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
 2. Безпека та якість харчових продуктів

Завідує відділенням викладач спецдисциплін харчової промисловості, Молла Валентина Петрівна.

На відділенні навчаються 17 учбових груп денної форми навчання та 6 учбових груп заочної форми навчання. Загалом контингент студентів відділення на 01.10.2014 р. складає більше 500 студентів.

Термін навчання студентів відділення денної форми навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти, та 2 роки і 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти. Випускники відділення мають можливість без проходження ЗНО продовжити навчання в Одеській національній академії харчових технологій та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації за відповідними напрямками, як на бюджетній – для кращих студентів, так і на контрактній формі навчання.

Профілюючими предметними комісіями відділення є комісія спецтехнологій і комісія легкої промисловості, в рамках яких студенти технологічного відділення отримують основу теоретичних знань та практичних навичок, які необхідні для підготовки компетентного сучасного фахівця. Для підготовки всебічно розвиненого випускника, вивчення технічних предметів доповнюється навчальними дисциплінами циклу математичної, природньо-наукової, гуманітарної та соціально-економічної підготовки.