Одеська національна академія харчових технологій
<<< Новини

Захист навчальної практики по отриманню професійних навичок та вмінь

26 травня 2021

Обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки конкурентоспроможних, висококваліфікованих спеціалістів з економіки є практична підготовка.

21 травня 2021 року в групі 3ЕП-29 під керівництвом викладача Шимко О.В. відбувся захист навчальної практики по отриманню професійних навичок та вмінь.

Навчальна практика є важливою складовою навчального процесу та невідривною частиною практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

Навчальна практика проходить на умовних робочих місцях в рамках навчального закладу в спеціалізованому кабінеті «Практичного навчання».

Програма навчальної практики має комплексний характер та включає поетапне ознайомлення здобувачів освіти зі специфікою організації роботи підприємства, його структурою, станом управління діяльністю підприємства в цілому та його окремих підрозділів, здійснення аналізу найважливіших показників його господарсько-фінансової діяльності та розробка економічно обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення окремих аспектів діяльності підприємства на майбутнє.

Повноцінна та всебічна практична підготовка здобувачів освіти дозволить сформувати необхідні професійні компетенції молодшого спеціаліста з економіки, виховати стійкий інтерес до майбутньої професії та вміння творчо застосовувати свої знання в практичній діяльності.