Одеська національна академія харчових технологій
<<< Новини

Проходження курсу Медіаграмотність для освітян

21 січня 2021

18 січня 2021 р. голова циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін ВСП «ОТФК ОНАХТ» Мирошниченко Віктор Олексійович прослухав та успішно закінчив курс «Медіаграмотність для освітян» на платформі PROMETEUS. Внаслідок чого отримав сертифікат про проходження курсу на 60 год (2 кредити ЄКТС).

ПРО ЦЕЙ КУРС (за даними платформи PROMETEUS)

Ми живемо у потужному інформаційному потоці. Щодня, щогодини та щохвилини ми опрацьовуємо безліч різноманітної інформації. Кількість повідомлень зростає щодня. Рух інформаційного потоку не спинити. Наше завдання – не потонути у щоденному вирі. Ми маємо усвідомити та підкорити цей потік.

Для освітян ці процеси важливі ще й тим, що наші учні подекуди знають про сучасні інформаційні технології більше за своїх вчителів.

Саме тому медіаосвіта освітянської спільноти надзвичайно важлива.

Ми маємо не тільки знати, які небезпеки несуть із собою цифрові технології та як на нас впливає інформаційний тиск. Надзвичайно важливо вміти захищатися від цих небезпек і користуватися можливостями, які надають медіа. І не тільки самим вміти, але й вчити цьому наших дітей.

Мета курсу – мотивувати вчителів, керівників шкіл, шкільних управлінців бачити, що світ навколо разюче змінився, став цифровим, а відтак потрібно розвивати нові медіаосвітні компетентності.

Курс містить багато корисних інструментів, які можна використовувати для формування позитивного іміджу закладу освіти, у процесі спілкування з медіа та ефективного використання медіаресурсів у освітньому процесі.

Головні питання курсу:

Що таке медіа і як вони на нас впливають?

Хто така медіаграмотна людина?

Які психологічні засади медіаграмотності?

Як убезпечити себе та дітей в інтернеті?

Як захистити дітей від кібербулінгу?

У чому полягають завдання медіаосвіти у школі?

Який світовий та український досвід медіаосвіти можна використати?

Як спілкуватися із журналістами та давати інтерв’ю?

Як шкільні проблеми та їх вирішення може працювати на формування позитивного іміджу закладу освіти?

Як освітянам використовувати можливості медіа для професійної діяльності?

В основу курсу покладені матеріали численних лекцій, семінарів, майстер-класів та тренінгів з медіаосвіти, які автори курсу понад 10 років створювали та проводили для учнів та освітян.

НАПРЯМ НАВЧАННЯ

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань медіа грамотності, ефективного планування освітнього процесу, впровадження новітніх технологій у навчанні для подальшого розвитку української освіти.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ВДОСКОНАЛЮВАТИМУТЬСЯ/НАБУВАТИМУТЬСЯ

Загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, , здатність співпрацювати з іншими людьми.

Фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, інноваційно-дослідницька, методична, компетентності з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, мовленнєва, цифрова, емоційно-етична компетентність; андрагогічна компетентність – уміння визначати освітні потреби і запити, ураховувати особливості мотивації, процесу навчання, застосовувати технології модерації, фасилітації, супервізії, визначати результати навчання, спонукати до рефлексії; володіти технологіями науковометодичного супроводу освітнього процесу в умовах реформ і соціальних трансформацій; здатність оцінювати рівень професійної компетентності.